Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Už třináctý ročník stipendijního programu Scholarship odstartoval nedávno. Tento program umožňuje českým studentům a studentkám realizovat jejich sny a studovat na předních zahraničních univerzitách a funguje již od roku 2010. Přihlášky mohou zájemci posílat až do 18. ledna 2022.

Přihlásit se mohou všichni zájemci o studium ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách, kteří mají buď české státní občanství, nebo povolení k trvalému pobytu v České republice, a nejsou starší 33 let.

Stipendijní program Scholarship organizuje nadace Bakala Foundation. Za třináct let jeho existence nadace podpořila již 183 studentů na 54 univerzitách v celkem 10 zemích světa částkou přesahující 155 milionů českých korun.

„Brexit a loňská pandemie zamíchaly kartami co do atraktivity studia na univerzitách ve Velké Británii a USA. Ty se nyní přetahují o talentované studenty s dalšími špičkovými evropskými univerzitami. Ať už se letošní uchazeči o stipendium rozhodnou pro studium kdekoli v Evropě nebo v zámoří, jsme připraveni jejich sny podpořit. Pro ně osobně to bude skvělá životní zkušenost a pro Českou republiku velká naděje, protože vzdělaní mladí lidé jsou klíčem k prosperující ekonomice i fungující občanské společnosti,“ říká k otevření 13. ročníku programu Scholarship předsedkyně psrávní rady Bakala Foundation Michaela Bakala.

Její slova potvrzuje Katarína Svitková, manažerka programu Scholarship: „Vzhledem k brexitu vzrostlo školné na britských univerzitách dvou až pětinásobně, a studenti si proto častěji volí ke studiu jiné země, nejčastěji v kontinentální Evropě. Tam také nacházejí výběrové univerzity, spolu s nižšími výdaji za školné nebo ubytování,“ říká Svitková a doplňuje: „Nejčastěji se jedná o Belgii, Švýcarsko, Nizozemí, Dánsko, Francii a Irsko.“

V minulém roce získalo finanční podporu 12 nových stipendistů, kteří vyrazili do světa studovat převážně přírodovědné obory, jako je fyzika či epidemiologie, dále technické obory, společenské vědy, ale i psychologii nebo umění.

Uchazeči musí mimo jiné doložit, že jejich finanční situace neumožňuje realizovat univerzitní studium v zahraničí pomocí svých nebo rodinných prostředků, dále musí doložit vynikající akademické výsledky, prokázat silnou motivaci ke studiu zvoleného oboru i ambici přispět svým studiem a budoucí prací k pozitivnímu dopadu na společnost.

Nejlepší uchazeči budou pozváni k osobním pohovorům s odbornou komisí v první polovině června 2022, po nichž následuje vyhlášení konečných výsledků. Noví stipendisté mohou nastoupit studium s finanční podporou nadace ve stejný školní rok anebo o rok později. Za předpokladu dobrých studijních výsledků je stipendium garantováno na celou dobu bakalářského nebo magisterského studia.
Více informací o programu a přihláška je k dispozici na stránkách nadace.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram