Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Soutěž Map the system: studenti Univerzity Karlovy nabízí řešení celospolečenských problémů

14. 04. 2022 - Martina Podškubková

Vítěze českého kola prestižní oxfordské soutěže Map the System vybere 25. dubna v Kampusu Hybernská odborná porota. Studentské týmy z Univerzity Karlovy se v rámci svých projektů věnovaly celé řadě palčivých témat od domácího násilí přes duševní zdraví, diskriminaci na základě váhy, zpracování bioodpadu až po ageismus. Soutěž probíhá v České republice vůbec poprvé, vítěz bude svůj projekt obhajovat v rámci celosvětového finále na University of Oxford.

Soutěž pořádá Skoll Centre for Social Entrepreneurship na Oxfordské univerzitě a účastní se jí týmy z více něž 60 univerzit po celém světě. Misí soutěže je podpora systémového myšlení a jeho aplikace při řešení výzev současného světa. Soutěžní týmy pomocí nástrojů systémového myšlení odhalují příčiny a důsledky společenských nebo environmentálních výzev a mapují nastavení společnosti, ekonomiky, politiky pro pochopení příčin daných problémů.

Na finále v Kampusu Hybernská, které se uskuteční 25. dubna od 16:30 a bude dostupné online, se utká sedm týmů složených ze studentů Filozofické fakulty, Fakulty sociálních věd, Fakulty humanitních studií, Právnické fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Týmy jsou často tvořeny studenty různých fakult nebo oborů a využívají multidisciplinárního pohledu pro komplexní uchopení témat.  

Přípravu studentů na soutěž zajistilo Centrum pro přenos poznatků a technologií UK, které se zaměřuje na uplatnění výsledků výzkumu ze společenských a humanitních věd v praxi.

V minulých ročnících soutěže uspěly na světové úrovni i projekty, které se soustředily na nějaký lokální jev, ale jehož řešení se může uplatnit i jinde ve světě. Třeba kanadské týmy se často zabývají tématem původních obyvatel a jejich diskriminací v různých oblastech. Díky tomu, že je lokální téma nahlíženo ze systémové perspektivy, je možné některé z prozkoumaných vzorců využít i jinde. Porota velmi oceňuje to, když studenti nejdou jenom po povrchu, ale věnují tématu čas a přistoupí k němu s respektem,“ zdůrazňuje Mgr. Barbora Komberec Novosadová, garantka soutěže Map the System na Univerzitě Karlově.  

Zkušenosti získané díky soutěži považují za přínosné pro praxi také soutěžící.

Díky soutěži jsme uplatnili náš výzkum na téma prevence duševních onemocnění, který jsme zpracovali v rámci magisterského předmětu na FSV UK. Zároveň se nám daří upozornit na problém, který tady je už nějakou dobu a který společnost přehlíží,” chválí si soutěž vedoucí jednoho z týmů, Lucie Lemonová z Fakulty sociálních věd UK.  

Na samotném finále studenti dovrší svůj výzkum ukázkou svých prezentačních dovedností před odbornou porotou, kterou tvoří ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy Hana Kosová, Martina Břeňová aktuálně působící na Fakultě humanitních studií UK, Jiří Bárta z Nadace Via a konzultant a mindfulness trenér Ivo Novotný.

Systémové myšlení je důležité pro to, abychom dosáhli skutečné změny. Mohu jí dosáhnout, pokud se snažím pochopit souvislosti, vzdám úctu minulosti, dokážu vést kvalitní dialog a spolupracovat se všemi správnými stakeholdery, abychom společně designovali budoucnost,“ odhalila kritéria, která bude porota posuzovat Martina Břeňová. 

Program slavnostního finále doplní také key note řečníci – sociální antropolog a dokumentární filmař Pavel Borecký, Mark Cabaj a autor knihy Systémy pro všední den Milan Caha.  

Kapacita akce v Kampusu Hybernská je omezena, soutěž ale bude možné sledovat také online.  

Témata soutěžních projektů: 

  • Anti-aging průmysl (FHS UK) 
  • Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR (FF UK) 
  • Domácí násilí v České republice (FF, FSV, PF UK) 
  • Duševní well-being českých středoškoláků (FSV UK) 
  • Systémový rasizmus voči romskej menšině na Slovensku (FSV UK) 
  • Systém zpracování bioodpadu v Praze (FF, PřF UK) 
  • Znásilnění v ČR (FF UK) 

Více o tématech a týmech najdete na webu soutěže.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram