Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Škola Můj Projekt: Vzhledem k aktuální situaci podpoříme školy v rozvoji občanských kompetencí žáků

07. 03. 2022 - Martina Podškubková

Vzdělávací organizace Škola Můj Projekt chce v návaznosti na aktuální dění na území Ukrajiny podpořit pedagogy, aby měli více možností, jak u žáků rozvíjet jejich občanské kompetence. Až do konce školního roku proto těm, kteří o to projeví zájem, bezplatně zpřístupní celou tuto oblast ve výukovém prostředí MUPy online.

Válečný konflikt na území napadené Ukrajiny zvedl kromě mezinárodního zájmu a podpory ze strany většiny států světa i zájem o téma, jak o válečné situaci mluvit s dětmi a jak s ním pracovat ve výuce. Během několika dnů se objevila celá řada informativních a podpůrných materiálů pro rodiče, pedagogy nebo ty, kteří s dětmi pracují ve volnočasových organizacích. Organizace Škola Můj Projekt přidává další z nich.

„Rádi bychom navázali na dosud zveřejněné materiály a témata, o kterých je možné v souvislosti s vojenským konfliktem s žáky mluvit, ještě rozšířili. Máme za to, že kromě faktického informování o samotném konfliktu a jeho průběhu a historických či zeměpisných informací je současná chvíle vhodná i pro rozvoj řady občanských kompetencí,“ vysvětluje Andrea Vedralová, ředitelka organizace Škola Můj Projekt.
Tato oblast podle ní nabízí celou řadu souvisejících a ve světle aktuálního dění důležitých témat – jako jsou například: jaké základní normy a nástroje fungují v demokracii a jak je můžeme využívat, jakých komunit jsme součástí ve svém okolí a jak se můžeme zapojovat do okolního dění, jaké jsou hlavní problémy současného světa a jak můžeme přispět k jejich řešení a mnoho dalších.
 „Získávání informací a diskuze s žáky o těchto tématech a systematický rozvoj občanské kompetence může vést k větší angažovanosti žáků a k tomu, aby volili vhodné nástroje k řešení problémů v jejich okolí. V důsledku tak můžeme pomoci předcházet konfliktům nebo tomu, aby mladí lidé rezignovali na veřejné dění kolem nich,“ dodává Vedralová.

V prostředí MUPy online tak žáci i učitelé najdou i mapu učebního pokroku k uvedené oblasti. V té si mohou zaznamenávat, jaké dovednosti si již osvojili a plánovat si konkrétní kroky k dalšímu rozvoji vybrané oblasti. Ty si pak společně s učiteli vyhodnotí a zaznamenají do mapy svůj posun. Učitelé v prostředí najdou i katalog aktivit do výuky a další podpůrné materiály a videa.
MUPy online jsou unikátním online prostředím, které umožní žákům i učitelům dlouhodobou společnou práci na sledování a dalším rozvíjení tzv. měkkých dovedností (soft skills). Ty jsou ve školní terminologii označovány jako klíčové kompetence. V současnosti je v prostředí MUPy online registrováno více než 450 pedagogů z více než tří stovek škol z celé republiky.

Více informací o akci Škola Můj Projekt pomáhá školám najdete zde. Více o MUPech online pak najdou zájemci zde.

Některé z materiálů pro inspiraci najdete zde:


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram