Vzdělávací společnost Škola Můj Projekt vzhledem k pokračující náročné situaci prodlužuje svou bezplatnou podporu školám, o které jsme čtenáře Prahy školské informovali již v loňském školním roce. Zájemci mohou v moderním prostředí MUPy online využívat oblast věnovanou rozvoji vlastního učení až do konce školního roku a to zcela zdarma.

Přetrvávající pandemie koronaviru negativně dopadá jak na učitele, tak na žáky i jejich rodiče. Řada tříd i celých škol končí opakovaně v karanténách, učitelé se v hybridní výuce musí věnovat jak žákům, kteří chodí do školy, tak i těm, kteří zůstávají doma. Mimo často zmiňovaných dopadů na duševní zdraví dětí ukazují aktuální výzkumy i na to, že u dětí oslabuje i jejich dovednost a motivace učit se.

„V těchto náročných chvílích proto chceme pokračovat v podpoře škol, pedagogů i žáků. Máme za to, že naše online prostředí, mapy učebního pokroku i připravené aktivity a metodiky v něm mohou být učitelům nápomocné k tomu, aby se kromě dohánění zameškaného učiva zaměřili s žáky i na samotnou dovednost učit se,“ vysvětluje Andrea Vedralová, lektorka a mentorka společnosti Škola Můj Projekt a autorka Map učebního pokroku klíčových kompetencí, se kterými žáci v prostředí pracují. Žáci se tak se svými učiteli mohou zaměřit na to, co už o svém učení vědí, co jim v něm funguje a co ne, i na to, v jakém prostředí se jim učí lépe a v jakém hůře. Mohou také mnohem vědoměji pracovat se svou motivací i překážkami v učení.

„Posílení těchto dovedností a lepší poznání sebe sama může být pro žáky v současnosti velmi hodnotné. Může jim v důsledku výrazně napomoci k efektivnějšímu učení i dohnání zameškané látky. Některé aktivity mohou dělat učitelé a žáci společně, některé využijí sami žáci na základě popsaného zadání,“ dodává Vedralová.

Žáci si přímo v online prostředí mohou zaznamenávat, jaké části dané dovednosti si již osvojili. Plánují si přitom další kroky k rozvoji vybrané dovednosti, učitel jim k tomu poskytuje jen nezbytně nutnou podporu. V samotném prostředí učitelé najdou řadu podpůrných materiálů a videí. Se společností Škola Můj Projekt si také mohou sjednat další potřebnou podporu – například v podobě online supervizí – nebo se domluvit na vzájemné výměně zkušeností s kolegy z jiných škol, které již s MUPy online pracují.

Zajímá vás více o Škole Můj Projekt a jejích aktivitách? Přečtěte si rozhovor s Václavem Zemanem, koordinátorem propagace společnosti Škola Můj Projekt, nebo se podívejte na následující video: