Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci se SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) vydávají český překlad studie světově uznávaného experta na vzdělávací reformy Michaela Fullana Volba nesprávných hybných sil pro celosystémovou reformu.

Michael Fullan se podílel na úspěšných reformách vzdělávání. V publikaci, která je volně k dispozici na webu Partnerství 2030+, popisuje překážky, na kterých opakovaně selhávají upřímné snahy o reformu vzdělávacího systému. V našem kontextu jsou jeho myšlenky o to důležitější, že se české školství v současnosti o takovou systémovou reformu pokouší. Ministerstvo školství například před půl rokem obnovilo práci na revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). 

Budoucností vzdělávacího systému a jeho nezbytnou reformou se zabývala také konference Úspěch pro každého žáka s podtitulem Přestaňme se vymlouvat…, kterou 28. dubna uspořádaly SKAV a iniciativa Úspěch pro každého žáka v Centru současného umění DOX v Praze. Michael Fullan byl na této konferenci jedním z hlavních řečníků v roce 2021, jeho myšlenky mají ale váhu i v kontextu letos diskutovaných otázek.

“Klíčem k celosystémovému úspěchu je uchopení energie pedagogů a žáků jako ústřední hybné síly. Znamená to sladit cíle reformy a vnitřní motivaci zúčastněných aktérů. Vnitřní energie pramení z pocitu, že děláte dobře něco, na čem záleží vám a lidem, s kterými pracujete. Politiky a strategie proto musejí vytvářet podmínky, ve kterých vnitřní energie narůstá,” píše Michael Fullan ve vydávané publikaci.

Michael Fullan patřil k hlavním řečníkům konference Úspěch pro každého žáka v roce 2021, na které přednesl příspěvek s názvem Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně. 

Kdo je Michael Fullan?
Ředitel organizace New Pedagogies for Deep Learning je celosvětově uznávanou autoritou v oblasti reformy vzdělávání. Svým dlouholetým úsilím pomáhá dosáhnout morálního cíle definovaného jako „učení pro všechny děti“. Jako emeritní profesor a bývalý děkan na Ontario Institute for Studies in Education (OISE) na University of Toronto radí Michael tvůrcům politik a regionálním lídrům po celém světě, jak vést v oblasti vzdělávání. V prosinci roku 2012 obdržel Řád Kanady. Je držitelem čestných doktorátů z několika světových univerzit.