Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů s maturitou a oborů nástavbového studia se konaly ve dnech 12. a 13. dubna 2022, někteří deváťáci je konali v náhradním termínu ve dnech 10. a 11. května 2022. Nenašli jste se na seznamu přijatých studentů? Pokud ani odvolání nevyšlo, na webu krajských úřadů, potažmo magistrátu, vidíte přehled volných míst na dalších školách, z nichž si můžete vybrat. Seznam je neustále průběžně aktualizován.

Ne všechny školy obsadily volná místa v prvních kolech. Jste-li tedy hluboko pod čarou, nebo už víte, že odvolání nevyšlo, nezoufejte. Školy vypisují i druhá kola přijímacího řízení.

Informace o těchto volných místech jsou pro pražské školy zřizované jak magistrátem, tak jinými zřizovateli, dostupné na těchto odkazech:

Máte blízko i školy ve Středočeském kraji? Jejich seznamy naleznete zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi

Zdroj informací: odbor školství, MHMP