Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Seminář o posilování bezpečnosti výzkumu: Spolupráce institucí k zajištění odolnosti akademického prostředí

23. 06. 2024 - Šimon Hauser

Nedávno se konal odborný seminář zaměřený na posilování bezpečnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí. Akce se zúčastnili klíčoví představitelé z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva vnitra, bezpečnostních složek státu, Evropské komise, vysokých škol a výzkumných institucí. Seminář si kladl za cíl nejen prohloubit povědomí o problematice nelegitimního ovlivňování, ale také představit soubor dokumentů určených k zvyšování odolnosti vůči těmto hrozbám.

Seminář zahájila Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT, která zdůraznila význam silného a nezávislého sektoru vysokého školství, vědy a výzkumu v České republice. „Zájmem ČR je mít silný a nezávislý sektor vysokého školství, vědy a výzkumu, jemuž jsou prostřednictvím zákonů České republiky garantovány akademické svobody, akademická práva a svoboda vědeckého bádání,“ uvedla Wildová. Upozornila na nebezpečí, která přináší internacionalizace evropského výzkumu: „Internacionalizace evropského výzkumu je dnes ovlivňována a zneužívána způsoby, které nejen že ohrožují akademické svobody, porušují naše etické zásady či zákony, ale mohou být i bezpečnostním rizikem pro EU stejně jako pro ČR.“

Wildová také poukázala na důležitost spolupráce mezi různými aktéry v boji proti nelegitimnímu ovlivňování: „Posílit odolnost vysokých škol a výzkumných institucí vůči nelegitimnímu ovlivňování je úkolem vyžadující značnou spolupráci řady aktérů nejen na národní úrovni. To je také důvod našeho dnešního setkání. MŠMT si je vědomo svého dílu odpovědnosti, ke kterému přistupuje se značnou pozorností a je vděčno za aktivní spolupráci k dané problematice s relevantními partnery, zejména pak s Ministerstvem vnitra.“

Jan Paďourek, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra, zdůraznil roli Ministerstva vnitra v poskytování metodické podpory akademické obci. „Velmi si cením důvěry, kterou Ministerstvo vnitra u akademické obce má a která mu dává možnost poskytovat metodickou podporu, školení a konzultace a být nápomocno k vytváření bezpečnějšího akademického prostředí nejen v České republice, ale i na mezinárodním poli,“ řekl Paďourek.

Zvyšování odolnosti

Na semináři byly představeny nové dokumenty zaměřené na zvyšování odolnosti vůči nelegitimnímu ovlivňování ve vysokoškolském a výzkumném prostředí. Tyto dokumenty byly vypracovány v rámci Mezirezortní pracovní skupiny pro potírání nelegitimního ovlivňování, která zahrnovala zástupce MŠMT, Ministerstva vnitra, Akademie věd ČR a vysokých škol. Soubor dokumentů byl vytvořen na základě požadavků českých vysokoškolských a výzkumných institucí a jako reakce na potřebu jednotného přístupu k této problematice.

Význam této iniciativy zdůraznili i další významní účastníci semináře, včetně Pavla Fischera, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, a Jana Berkiho, předsedy Podvýboru pro vědu a vysoké školy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Seminář tak poskytl platformu pro klíčové aktéry k diskusi o současných výzvách a k prohloubení spolupráce při posilování bezpečnosti a odolnosti výzkumných a vysokoškolských institucí v České republice a Evropské unii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram