Popularita lesních mateřských školek roste a v některých školkách se na všechny děti nedostane a mají pořadníky na místa. V Praze je v provozu aktuálně 27 lesních školek a klubů. V letošním školním roce přibyla také první státní lesní školka, jejímž zřizovatelem je Praha 7. Asociace lesních mateřských škol pořádá pravidelně také letní školu pro všechny pedagogy, kterým les není cizí a rádi by do svých vzdělávacích plánů zahrnuli také prvky přírodní pedagogiky. Přijeďte se vzdělat v této problematice s nejlepšími odborníky.

Již 12. letní škola se uskuteční od 26. do 30. července v Ekocentru Loutí. Hlavním tématem Letní školy je otázka: Jaká je úloha dospělého v předškolním vzdělávání?

Pozvání letos přijal kromě zakladatelky první lesní školky v Německu Petry Jäger také pan Karl-Heinz Bittl z Norimberku, který se věnuje hodnotám ve vzdělávání a interkulturní výchově.

Část programu bude také streamována online. Více informací a přihlášku najdete na stránkách Asociace lesních mateřských škol.

Foto: zdroj lesnims.cz