Na konci září pořádal Kampus Hybernská Evropský den jazyků. Ten svojí záštitou podpořila také Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Prahy. Důležitým tématem celé akce byla výuka žáků s odlišným mateřským jazykem. O tom, jak hlavní město podporuje výuku těchto žáků, jaký je současný stav a jak by měla ideálně vypadat síť škol, podporujících žáky, pro které není čeština mateřským jazykem a o spolupráci s organizací META odpověděla v rozhovoru pro Prahu školskou Mariana Čapková.

Jakým způsobem a proč Praha podpořila Evropský den jazyků?

Kampus Hybernská je společný projekt Univerzity Karlovy a Hlavního města Prahy, fungují tu dvě entity, Kampus Hybernská, zapsaný ústav, a Hyb4City, a pod záštitou hlavního města Prahy, která byla udělena skrze mě, zaštiťujeme a finančně podporujeme tuto akci.

Mariana Čapková

Co má být hlavním přínosem této akce?

Hlavním přínosem je propojení univerzity a našich, magistrátem zřizovaných škol, v tom důležitém tématu, jakým bezpochyby výuka cizích jazyků je. Velkou radost mi dělá to, že výrazný prostor je zde věnován výuce češtiny jako odlišného mateřského jazyka, a to je téma, které teď hýbe pražskými školami, kde je počet cizinců v rámci českých tříd z pohledu celé České republiky nejvyšší, a jde o to, aby se školy naučily s cizinci efektivně fungovat, aby cizinci měli šanci za běhu „zapadnout“ do systému a naučit se český jazyk na takovou úroveň, aby byli schopni v běžné třídě bez problémů fungovat.

Praha nedávno podpořila intenzivní kurzy pro žáky s odlišným mateřským jazykem v Praze 6 a Praze 8, bude následovat nějaká další podpora i v jiných městských částech?

My v tuto chvíli máme představu, že bychom rádi podporovali školy ve všech městských částech v Praze, které o to projeví zájem. Aktivní je v tuto chvíli i Praha 7 nebo Praha 13. Za ideální stav považujeme, když v každé městské části bude existovat minimálně jedna škola, která se bude aktivně věnovat výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Pokud fungují tyto školy jen někde, stahují se tam cizinci z celé Prahy. Byli bychom však rádi, kdyby tyto děti mohly zůstat ve své městské části a měly tam šanci zaintegrovat se do školy, která je jim spádová a kam patří, a aby tedy výuka žáků s odlišným mateřským jazykem byla rovnoměrně rozptýlena po celé Praze.

Je nějaká forma podpory výuky i ze strany ministerstva školství?

Ano, podporovalo ji v rámci operačního programu Praha – Pól růstu, tam byly vypsané programy, teď ale nastala finanční mezera, kterou se snažíme vykrýt za Hlavní město Prahu. Proto v současné době vyvíjím úsilí o to, aby v příštím Operačním programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) měla kapitola odlišného mateřského jazyka vypsán co nejkvalitnější program, do kterého by se mohly pražské školy hlásit a žádat tak o peníze z evropských peněz a nemuselo se to vykrývat z rozpočtu zřizovatele, tak jak se děje dnes.

Magistrát navázal spolupráci také s organizací META, která se výuce žáků s odlišným mateřským jazykem věnuje v ČR už patnáct let. Co konkrétního ve spolupráci s Metou plánujete?

Organizace META je naším milým a nenahraditelným partnerem v pražském školském systému a pomáhá nám s praktickými aspekty výuky na výše zmiňovaných školách. Pro mne osobně je organizace META velkým pomocníkem při vyjednávání s MŠMT o podpůrných programech a garantem toho, že i za Magistrát HMP podpoříme projekty smysluplné a realisticky nastavené, pro prostředí, kde je výuky nejvíce třeba.

Photo by RODNAE Productions from Pexels