Národní pedagogický ústav pořádá již 10. celodenní minikonferenci odborného panelu matematické gramotnosti v projektu PPUČ. Akce se uskuteční 3. listopadu hybridní formou jak osobně v Praze, tak online. Tématem minikonference je matematická gramotnost v přípravě budoucích učitelů.

Program minikonference:


9.00-9.30 – prezence/připojování 
9.30-10.10 – úvod a představení produktů 
10.10-10.55 –  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.)
10.55-11.10 – přestávka 
11.10-11.55 –  Univerzita Hradec Králové (PhDr. Jana Cachová, Ph.D.)
11.55-12.40 – Technická univerzita v Liberci (doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.)

12.40-13.30 – přestávka (oběd)

13.30-14.15 – Masarykova Univerzita (PhDr. Eva Nováková, Ph.D.)
14.15-15.15 – Univerzita Karlova (PhDr. Michaela Kaslová)
15.15-16.00 – diskuse
16.00-16.30 – závěr konference, konzultace a networking 

Přihláška je k dispozici zde.

Photo by JESHOOTS.com from Pexels