Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přehled: Na jaké VŠ je stále možné podat přihlášku?

22. 06. 2024 - Aneta Havránková

Přinášíme vám seznam oborů na českých vysokých školách, na které je stále možné podat přihlášku.

Červen

30. 6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2. kolo www.vstecb.cz, Filozofická fakulta UPOL nově akreditovaný program Jazykovědný analytik www.ff.upol.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU MI 2. kolo www.opf.slu.cz  

Červenec

12. 7. Fakulta managementu a ekonomiky UTB 2. kolo www.fame.utb.cz, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SLU 2. kolo www.fpf.slu.cz

14. 7. Přírodovědecká fakulta UPOL 2. kolo vybrané programy www.prf.upol.cz, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU 2. kolo www.af.czu.cz

15. 7. Fakulta stavební VUTBR 2. kolo vybrané programy www.fce.vutbr.cz

17. 7. Přírodovědecká fakulta OU 2. kolo vybrané programy prf.osu.cz

21. 7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo www.fm.tul.cz

24. 7. Vysoká škola polytechnická Jihlava 2. kolo www.vspj.cz

31. 7. Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL SP, MSHP 2. kolo www.cmtf.upol.cz,  Fakulta stavební VŠB-TUO 2. kolo www.fast.vsb.cz, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz, Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz, Fakulta materiálově – technologická VŠB-TUO 2. kolo www.fmt.vsb.cz, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 2. kolo www.fei.vsb.cz, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 2. kolo programy v KS www.fbi.vsb.cz, Fakulta textilní TUL 2. kolo www.ft.tul.cz, Teologická fakulta JČU 2. kolo www.tf.jcu.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo www.fsv.cvut.cz

Srpen 2024

1. 8. Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR 2. kolo www.fekt.vut.cz

5. 8. Fakulta strojní ZČU 2. kolo www.fst.zcu.cz

9. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo do 9. 8. pro studium v Praze www.fd.cvut.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.htf.cuni.cz

11. 8. Fakulta zemědělská a technologická JČU 2. kolo www.fzt.jcu.cz

12. 8. Filozofická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.ff.cuni.cz

15. 8. Katolická teologická fakulta UK 2. kolo www.ktf.cuni.cz, Ekonomická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.ekf.vsb.cz, Fakulta humanitních studií UTB 2. kolo Zdravotně sociální péče a Německý jazyk pro manažerskou praxi  www.fhs.utb.cz, Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz, Hudební fakulta AMU Skladba, Strunné nástroje - Viola www.hamu.cz

16. 8. Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo prf.ujep.cz, Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo BT, OPZ v PS, E, OPZ, PO v KS www.fzs.ujep.cz

18. 8. Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz, Fakulta strojní ČVUT 2. kolo www.fs.cvut.cz

22. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz

23. 8. Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo www.fzp.ujep.cz

24. 8. Zdravotně sociální fakulta JČU 2. kolo pro programy ZSP a RA www.zsf.jcu.cz

25. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo pro studium v Děčíně www.fd.cvut.cz

26. 8. Fakulta strojního inženýrství UJEP 2. kolo www.fsi.ujep.cz

30. 8. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 2. kolo www.fjfi.cvut.cz

31. 8. Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Fyzikální ústav v Opavě SLU 2. kolo www.slu.cz/phys, Fakulta filozofická ZČU 2. kolo vybrané programy www.ff.zcu.cz

Září 2024

9. 9. Fakulta sociálně ekonomická UJEP 2. kolo RRVS, SPSP PS, KS navíc EM www.fse.ujep.cz

10. 9. Fakulta stavební VŠB-TUO 3. kolo  www.fast.vsb.cz

12. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

Zdroj: vysokeskoly.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram