Zelené střechy, fotovoltaické panely, zateplení, zachytávání dešťové vody, LED osvětlení, tepelná čerpadla. To je výčet některých inovací na pražských školách, které v poslední době realizovaly nebo budou realizovat městské části z dotačního titulu Operační program Životní prostředí. 

V březnu loňského roku ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 146. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OP Životní prostředí 2014 – 2020, podporovaného z Fondu soudržnosti EU. Na základě této výzvy si mohou vlastníci veřejných budov samostatně zažádat o finanční prostředky ve formě nevratné podpory především v rámci energetických úspor.

Na základě předložené výzvy pražské školy vytvoří investiční projekty, v rámci kterých sníží nepříznivé dopady svého provozu na životní prostředí. Díky penězům z Evropské unie provedeme úpravy pro potřeby energetických úspor s důrazem na naše klima. V průběhu let 2022 až 2023 počítáme se zapojením až několika desítek středních škol a investicemi v řádech stovek milionů korun.  Ačkoliv po celé zemi vládne koronavirus, klimatická změna se nezastavila a je třeba se na ní nadále připravovat a snažit se ji mírnit,“ uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Některé z investičních akcí pomáhají právě i s bojem proti koronaviru. „V dalším programovém období 2021 až 2027 se chceme zaměřit především na výměnu oken a zlepšení tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí budov a staveb, především „inteligentními“ nátěry, které umožní úsporu nákladů na vytápění, ale přesto hermeticky neuzavírají budovy, ale nechávají je přirozeně „dýchat“. Vnitřní nátěry jsou schopny zachycovat viry, bakterie a spory a ty pomocí fotokatalytického jevu eliminovat. Jsou velmi vhodné do kuchyní a společenských místností škol, mateřských škol, ale i místností určených pro setkávání osob starších, kde působí jako automatická dezinfekce,“ uvedl Petr Neumann, místostarosta Prahy 15.

Technologie, které kromě dopadu na životní prostředí pomáhají zmírnit i dopady koronavirové pandemie, instaluje na školách také Praha 13. Pilotní energetický úsporný projekt na 3 základních školách městské části Praha 13 se týká realizací rekuperačních jednotek, včetně chlazení a fotovoltaických článků.

„Co se týče chlazení vzduchu, navrhované technické řešení je zdravotně nezávadné. Oproti běžné klimatizaci, kdy vzduch se všemi škodlivinami pouze jednotkou cirkuluje, rekuperace naopak současně chladí i větrá a snižuje tak koncentraci nevhodných látek. To je významné i s ohledem na současnou epidemickou situaci ve školách,“ uvedla Lucie Steinerová, mluvčí městské části Praha 13.

Praha 14 plánuje zelené střechy na pěti základních školách

Zelené střechy mají být vybudovány na čtyřech školách, respektive na pěti školských budovách (ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Chvaletická a v detašovaném pracovišti ZŠ Chvaletická v ulici Rochovská) na Praze 14.

„Na realizaci zelených střech v prvních dvou zmíněných školách má městská část již schválenou dotaci z evropského Operačního programu Životní prostředí. Žádost o dotaci na realizaci zbývajících střech by měla být podána cca do konce letošního února,“ řekla místostarostka Prahy 14 Zuzana Jelenová. 

Poskytnutá dotace pokryje 85 % nákladů, odhadované náklady jsou 63,8 milionů korun. Zelené střechy mají pro okolí spoustu pozitiv, tím největším a pro sídlištní školy velmi přínosným, je snížení prašnosti v okolí, dokáží také efektivně regulovat odtok srážkové vody. Ta díky retenčním schopnostem zelené střechy a nádržím umístěným na přilehlém pozemku bude do kanalizace odtékat v menším množství a pomaleji, což je velké plus zejména při přívalových deštích.

Fotovoltaické panely

Několik městských částí nainstalovalo na své školní budovy také fotovoltaické panely. Jednou z nich je Praha 3, kde fungují na Mateřské škole Chelčického. Panely na střechách tamních základech plánuje v následujících letech také Praha 10.

Na střeše sportovní haly, kterou využívá místní základní škola, instalovala panely také městská část Praha 19 Kbely.

„V loňském roce jsme realizovali fotovoltaickou elektrárnu na střeše sportovní haly, kterou nyní spravuje naše základní škola, neboť tam má svou tělocvičnu. Pokud by se dalo pokračovat i na budovách školy, určitě bychom se o to zajímali, včetně např. rekuperace. Dále se zajímáme o využití dešťové vody v rámci ochrany životního prostředí,“ uvedla místostarostka Ivana Šestáková.

V sousední městské části Letňany prošla velkou rekonstrukcí Mateřská škola Místecká, kde se také nezapomnělo na ekologické řešení. Celá koncepce školky zahrnuje vlastní zachytávání vody v celém prostoru MŠ nebo řízené LED osvětlení, které zajistí výrazné úspory spotřeby elektrické energie.