Na území Prahy se od počátku války na Ukrajině usídlilo podle statistik pražského magistrátu z 28. března 58 117 uprchlíků z Ukrajiny. Z tohoto počtu bylo k 28. březnu 3 710 dětí ve věku od tří do šesti let a 12 598 dětí ve věku šest až patnáct let. Některé z dětí již začaly navštěvovat speciální jednotřídky, které otevírá Nadační fond Děti Ukrajiny, další se postupně zapojují do výuky v českých mateřských a základních školách. Některé zatím do žádných ze škol nedochází a neziskové organizace pro ně organizují široké spektrum volnočasových aktivit i kurzy češtiny.

“Počet ukrajinských dětí exponenciálně roste a pro jejich začlenění do českých škol je zásadní znalost českého jazyka. A tu nabízí pražská školská zařízení ve stále vyšší míře, z čehož mám velikou radost! Veškerá tato jazyková výuka je pro děti zdarma. Školy budou moci zažádat o navýšení finančních prostředků z rezervy hlavního města Prahy,” říká Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Snadnější přístup ke vzdělání pro ukrajinské děti zajistil zákon LEX Ukrajina. Pro děti, které chtějí v Česku navštěvovat české školy, jsou připraveny takzvané určené školy. Magistrát hlavního města má na svých stránkách uveřejněn jejich seznam, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 271 ze dne 14. 7. 2021. Tyto školy musí v rámci svého vzdělávání poskytovat jazykovou přípravu pro děti a žáky – cizince. Vždy alespoň jedna určená škola v městské části musí nabízet tuto výuku i distanční formou. Jejich počet nyní pravděpodobně ještě poroste, v současné chvíli probíhá sběr žádostí. Školy budou moci zažádat o navýšení finančních prostředků z rezervy HMP.

Kurzy češtiny pro děti ve věkové skupině 15 až 19 let

Pro děti starší patnácti let Praha připravila kurzy češtiny na Akademickém gymnáziu a jazykové škole s právem SJZ. Jedná se o šest kurzů po 15 žácích, celkem tedy určené pro 90 žáků.

Čtyři kurzy začaly již od 21. března 2022 a budou pokračovat v intenzitě 20 hodin za týden, až do konce června. Další dva kurzy začnou v dubnu. Tyto kurzy jsou zaměřeny na základy češtiny, základní dovednosti ve čtení a psaní nebo dorozumívání se.

Další kurzy nabízí nejrůznější neziskové organizace jako META nebo Začni učit, většina z nich se však velmi rychle po otevření zaplní.