Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha již pošesté ocenila nejlepší pražské učitele

23. 06. 2024 - Aneta Havránková

Ve středu 5. června 2024 proběhlo již šesté slavnostní vyhlášení nejlepších učitelů v rámci ankety Pražský učitel. V tomto prestižním ocenění bylo uznáno 21 vynikajících učitelů, kteří byli nominováni samotnými školami zřizovanými Magistrátem hlavního města Prahy. Kromě toho bylo také oceněno 22 ředitelů a ředitelek pražských škol, kteří se rozhodli ukončit své působení po uplynutí mandátu a výrazně přispěli k rozvoji školství v hlavním městě.

Ředitelé škol zřizovaných městem byli vyzváni, aby nominovali své vynikající pedagogy. Výsledkem této iniciativy byli oceněni učitelě, kteří si odnesli stříbrnou medaili a pamětní list. Slavnostní ocenění předával radní pro oblast školství Antonín Klecanda spolu s dalšími významnými představiteli Prahy.

Kromě Klecandy se ocenění zúčastnili také: Jiří Brůžek, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy
a Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy.

„Ocenění v rámci ankety Pražský učitel jsou pro nás důkazem kvality vzdělávacího systému v Praze a potvrzením úsilí a pozitivního přínosu našich učitelů. Jsme hrdí na jejich práci a vážíme si jejich obětavosti a oddanosti ve výuce našich žáků. Současně nám bylo ctí poděkovat 22 odcházejícím ředitelkám a ředitelům pražských škol, kteří byli také oceněni za svůj přínos k rozvoji školství v hlavním městě,“ uvedl radní Antonín Klecanda.

O vítězích rozhodla hodnotící komise, která se skládala z odborníků v oblasti školství a vzdělávání, již začátkem května. Kromě učitelů byli oceněni také dlouholetí ředitelé škol a školských zařízení, kteří se svou dlouholetou prací významně podíleli na rozvoji vzdělávání v Praze.

Jedna z oceněných byla například Danuše Černá, která je dlouholetou zkušenou pedagožkou anglického jazyka. Snaží se o zavádění inovativních metod výuky. Je autorkou pracovních listů pro výuku odborné angličtiny v učebních i maturitních oborech na naší škole. Za uvedený přístup ve vzdělávání jí byla udělena v roce 2012 Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Domem zahraničních služeb a MŠMT evropská jazyková cena Label „Evropský učitel jazyků."

Aktivně se podílí i na zavedení výuky metodou CLIL v matematice a profilových odborných předmětech některých učebních oborů. V současné době je členkou pracovního týmu na MŠMT, který se zabývá úpravou hodnocení a hodnotících kritérií písemných prací z cizích jazyků u státní maturitní zkoušky. Tyto její pedagogické výsledky doplněné o organizační a řídící kompetence ji postupně dovedly až ke druhé nejvyšší pozici na Akademii řemesel Praha – Střední škole technické. V současné době pracuje i jako koordinátorka školy pro spolupráci škol v síti UNESCO, kde jsme jako jediná střední odborná škola tohoto typu už od roku 2016.   

Anketa Pražský učitel je organizována s cílem ocenit nejlepší pedagogy pražských škol za jejich významný přínos výchovně vzdělávacímu systému a vyjádřit jim poděkování a uznání za jejich svědomitou a obětavou práci. Tato ocenění mají za úkol motivovat a povzbudit učitele v jejich důležitém poslání a potvrdit jejich nezastupitelnou roli v životě mladé generace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram