V Národním plánu doučování, který vyhlásilo v minulém roce ministerstvo školství, dohánělo negativní dopady uzavření škol v souvislosti s koronavirovou pandemií 247 tisíc žáků na základních a středních školách. To představuje celkem 22 procent všech žáků z cílové skupiny programu, kterou byli všichni žáci ZŠ, žáci nižších stupňů víceletých gymnázií a žáci posledních ročníků SŠ a konzervatoří. Data vyplývají z vyhodnocení programu. Národní plán doučování byl spuštěn v polovině roku 2021. Od ledna 2022 do srpna 2023 MŠMT v programu doučování pokračuje z prostředků Národního plánu obnovy. Jedná se tak o největší podobný program přinejmenším v posledních 30 letech v historii samostatné České republiky.

Do Národního plánu doučování se zapojilo na 94 % škol s tím, že 80 % škol realizovalo pouze doučování, dvě procenta pouze socializační aktivity a dvanáct procent škol doučování i socializační aktivity. 

„Covid-19 dopadl na české školství velmi tvrdě, učitelé zažívali při distanční výuce nesmírně těžké profesní období. Jsem rád a moc jim za to děkuji, že se po otevření škol plně zapojili do pomoci žákům, které pandemie a distanční výuka poznamenala nejvíce,“ řekl k vyhodnocení programu ministr školství Petr Gazdík s tím, že Národní plán doučování byl zdaleka největší program realizovaný v posledních 30 letech v historii samostatné České republiky.

Do socializačních, adaptačních a dalších podpůrných aktivit bylo zapojeno 85 000 žáků, z toho výrazná většina (téměř 77 000) byli žáci základních škol. Aktivity přispívající k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků a k soudržnosti školních kolektivů napomohly ke kompenzaci psychických i sociálních deprivací způsobených distančních výukou.

Díky cílené podpoře v rámci rozdělení prostředků probíhalo doučování intenzivněji ve školách s vyšším podílem žáků s potřebou podpory. Dvacet pět procent výdajů základních škol bylo vynaloženo cíleně těmto žákům a díky zvýšené alokaci tedy směřovalo na jejich podporu navíc celkem 38 milionů Kč, a to na celkem 153 tisíc hodin doučování. Pro následující, právě probíhající fázi programu doučování od ledna 2022 až do srpna 2022, je alokováno celkem 430 milionů Kč. Podle odhadů školy plánují doučit ještě více žáků než na podzim 2021, konkrétně by jich mohlo být až 270 tisíc. MŠMT prostředky školám znovu rozdělilo cíleně, se zvýšenou alokací pro nejpotřebnější žáky a školy.

Fotografie od uživatele Pixabay ze služby Pexels