Cookie Consent by Free Privacy Policy website

"Využijte veřejné zakázky k tomu, aby byly zdravé a udržitelné potraviny dostupnější a cenově výhodnější pro všechny Evropany," řekla dnes vedoucím představitelům EU přední europoslankyně spolu s místními vládami a aktivisty.

Sarah Wiener, členka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu, se připojuje k podpoře nové koalice měst, ekologických, sociálních a zdravotních neziskových organizací, která vyzývá evropské a národní lídry, aby zavedli cíle a opatření, která pomohou školám, nemocnicím a jídelnám veřejných institucí poskytovat zdravější stravování.

Iniciativa Buy Better Food přichází v době, kdy Evropská komise připravuje nový legislativní rámec – Sustainable Food System initiative (iniciativu Udržitelnější potravinové systémy) – která slibuje stanovit minimální kritéria udržitelnosti a zdraví při zadávání veřejných zakázek na stravování v celé EU.

Veřejné prostředky musí být využívány na nákup zdravých a udržitelných potravin, které mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů i náklady související se zdravím, a zároveň mohou přispět k prosperitě a blahobytu místních společenství. Povinné cíle pro kvalitnější veřejné stravování by se mohly stát hnací silou změn ve způsobu, jakým vyrábíme a konzumujeme potraviny. Nasměrovaly by Evropu k odolnějšímu a spravedlivějšímu potravinovému systému v době, kdy Evropané čelí vzájemně propojeným hrozbám rostoucích cen potravin, chudoby, klimatické a ekologické katastrofě, uvádí členové koalice Buy Better Food.

Koalice chce, aby instituce EU a členské státy uznaly, podpořily a financovaly veřejné zakázky na stravování jako „změnu hry“ pro zdravější a udržitelnější stravu založenou na bioovoci a biozelenině, větším podílu rostlinných bílkovin a menším množství kvalitního masa, tak jak je prosazováno v plánu EU pro udržitelný potravinový systém známém jako Strategie z pole na vidličku (Farm to Fork Strategy).

Poslankyně Evropského parlamentu Sarah Wiener, která byla stínovou zpravodajkou zprávy Evropského parlamentu o Strategii z pole na vidličku a je známá rakouská kuchařka a biofarmářka, uvedla:
"Veřejné zadávání v oblasti stravování má příležitost podnítit ekologičtější, udržitelnější a lokálnější produkci, což povede ke zdravější stravě a spravedlivější distribuci potravin ve společnosti. Je proto nejvyšší čas, aby si EU stanovila cíle na podporu ekologických, udržitelných a regionálních potravin ve veřejných jídelnách v nemocnicích a ve školách!"

Na místní úrovni podniká stále větší počet měst a obcí důležité kroky v tomto směru a předvídá pravidla zvažovaná Evropskou komisí. Město Gent (Belgie) například zavedlo oceňovanou potravinovou strategii, která kombinuje cíle pro snížení plýtvání potravinami, opatření v oblasti klimatu a podporu malých zemědělců.

Tamara Bruning, vedoucí veřejných zakázek v oblasti stravování ve městě Gent, řekla: „Město Gent se zavázalo vybudovat udržitelnější a zdravější potravinový systém prostřednictvím lepších veřejných
zakázek. Zlepšení našich jídelen a stravovacích služeb může našemu městu pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a zároveň podporovat zásady blahobytu, spravedlnosti a začlenění pro naše občany a budoucí generace. Jako místní samospráva se neustále snažíme nacházet nová řešení dnešních sociálních, zdravotních a ekologických problémů a rádi se o naše znalosti a zkušenosti podělíme s ostatními evropskými městy.“

Dalším příkladem je město Mouans-Sartoux (Francie), které má dlouhou historii nákupu potravin, které jsou zdravé jak pro lidi, tak pro planetu. Jak Gilles Parole, zástupce starosty města Mouans-Sartoux, vysvětlil: „Školní jídelny v Mouans-Sartoux nabízí již 10 let pokrmy připravené 100% z biopotravin od lokálních dodavatelů. Tváří v tvář nefungujícímu potravinovému dodavatelskému řetězci a zatěžujícím výběrovým řízením vytvořilo město v roce 2011 první obecní farmu ve Francii, která dnes pokrývá přibližně 90 procent potřeb zeleniny našich školních jídelen. Díky těmto zkušenostem víme, že veřejné zakázky mohou místním úřadům poskytnout „kupní sílu“, aby byly místní potravinové systémy udržitelnější. Nyní potřebujeme, aby evropské instituce udělaly svůj díl a začlenily pravidla týkající se
stravování do směrnice EU o zadávání veřejných zakázek."

Také Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů a Světová zdravotnická organizace vyzvaly
k zodpovědnějšímu využívání veřejných zakázek na stravování, které jsou přínosné pro lidi, pracovníky a životní prostředí. Nedávné krize, kterým Evropané čelí, od pandemie covid po válku na Ukrajině, zdůrazňují potřebu urychlit změnu směrem k odolnějšímu a udržitelnějšímu potravinovému systému, který zajistí všem zdravé jídlo.

Fakta a čísla
Problém:
● Potravinové systémy přispívají celosvětově k 1/3 celkových emisí skleníkových plynů.
● Nezdravá strava je odpovědná za 49 % kardiovaskulárních onemocnění, hlavní příčiny úmrtí v EU,
s odhadovanými ročními náklady 102 miliard EUR pro zdravotnické systémy a společnost.
● 16–22 % dětí školního věku v EU má nadváhu, 1/4 z nich je obézních.
● V rámci zemědělského sektoru v Evropě je chov dobytka odpovědný za 78 % ztráty biologické rozmanitosti a 81% globálního oteplování.
● V mnoha zemích EU migrující pracovníci v potravinářském průmyslu často čelí pracovním podmínkám podobným otroctví.

Řešení:
● Zavedení vegetariánských pokrmů ve školách v Turíně (Itálie) vedlo ke snížení uhlíkové stopy školního jídelníčku o 32 %.
● Nákupem až 77 % potravin od lokálních producentů ušetřila organizace Nottingham University Hospitals NHS Trust (VB) 150 000 potravinových mil a 6 milionů liber ročně.
● 90 % pokrmů ve veřejného sektoru v Kodani (Dánsko) je připraveno z biopotravin. Dosažení tohoto cíle ovlivnilo místní výrobce k přechodu na udržitelnější praxi.
● V Greenwichi (VB) vedlo poskytování zdravějšího a výživnějšího školního stravování ke zlepšení výsledků
vzdělávání a vyšší docházce.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram