Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nový vzdělávací program Lídr školy bude od září připravovat stovku účastníků na funkci ředitele školy

12. 04. 2022 - Martina Podškubková

Na stovku budoucích ředitelů nastoupí se začátkem školního roku do nového modelu kvalifikačního studia pro ředitele škol nazvaného Lídr školy. Na pilotním projektu, který byl představen na tiskév konferenci v pátek 8. dubna, spolupracují ministerstvo školství, Národní pedagogický institut ČR a organizace Učitel naživo. Program založený na expertním know-how zkušených ředitelů a ověřené praxi je sestavený s cílem podpořit budoucí i začínající ředitele v oblasti pedagogického vedení, která byla dosud opomíjená. Lídr školy posiluje schopnost zavádět změny a inovace, podporovat učitele a rozvíjet jejich kompetence a do centra pozornosti ředitelů staví děti a jejich učení.

Čeští ředitelé škol stráví až 40 % svého času administrativou, které ředitelé z ostatních zemí OECD věnují průměrně jen 27 % času. Ve srovnání s kolegy z Estonska, Nizozemska nebo Velké Británie českým ředitelům nezbývá tolik času na samotné vedení školy, včetně toho pedagogického, kterému věnují pouze 22 % pracovního času. Ředitelé zároveň uvádějí, že cítí, oproti ředitelům v jiných evropských zemích, nadprůměrný stres z pracovní zátěže a jsou relativně málo spokojeni se svojí profesí. Program Lídr školy se proto zaměřuje nejen na provozně-právní agendu, ale především na posílení schopnosti ředitelů vést pedagogický sbor. Staví do popředí jejich zájmu kvalitu výuky a dopad školy na děti.

Ředitel je klíčový pro dobré fungování školy a může svými rozhodnutími výrazně ovlivnit vzdělávání žáků. V České republice je postavení ředitele oproti jiným evropským zemím ještě zásadnější, protože český vzdělávací systém je velmi decentralizovaný. Téměř 70 % sledovaných rozhodnutí se odehrává na úrovni školy a jejího ředitele. To je po Nizozemí nejvíc ze všech zemí OECD, kde se průměr pohybuje pouze kolem 40 %. Zbytek je v českém vzdělávacím systému v rukou územních samospráv nebo státu. Mezinárodní analýza, kterou provedla organizace Učitel naživo ve spolupráci se sociologickou výzkumnou organizací PAQ research, ukazuje, že ředitelé jsou v průměru méně spokojení se svou profesí v zemích, kde pociťují vysoké zatížení administrativou. Vysoká decentralizace školství a s tím spojená autonomie škol, jako je tomu v ČR, ale nemusí vždy nutně znamenat vysokou zátěž ředitelů a jejich nízkou spokojenost. Existují příklady zemí jako Nizozemsko, kde i vysoká míra autonomie škol nepřináší v takové míře stres z pracovního přetížení a nespokojenost, patrně proto, že je systém odpovědností na úrovni školy více rozprostřen (tedy neleží pouze na řediteli) a je vhodně doplněn podporou škol ze strany státu, zřizovatelů a dalších aktérů. 

Čeští ředitelé oproti svým kolegům v Evropě pociťují, že nemají možnost se dostatečně věnovat pedagogickému leadershipu a také že nejsou v této oblasti dostatečně vzděláváni. Pedagogické vedení školy není v ČR zatím systémově uchopeno. Zahraniční výzkumy a přístupy ukazují, že efektivní pedagogický leadership by měl být spojen s takovým vedením školy, které udržuje výuku a učení v centru veškerého rozhodování s cílem zlepšovat učení všech dětí a žáků ve škole. Do jisté míry se na oblast pedagogického leadershipu ředitelů škol zaměřují i cíle a opatření Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, které hovoří o nutnosti „posílit roli ředitele jako lídra pedagogického procesu“. Nový program Lídr školy má chybějící podporu ředitelům škol doplnit.

„Ukazuje se, že čeští ředitelé škol jsou zatížení administrativou a nezbývá jim čas na to nejdůležitější, aby se v jejich škole každý žák učil naplno a s radostí. To je pro mě, jako bývalého učitele, nepřijatelné. Roli ředitele vnímám jako někoho, kdo získává ostatní pedagogy pro svou vizi školy, v jejímž centru je především žák, jeho učení a rozvoj. Proto jsem rád, že podle zadání ministerstva školství připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s neziskovou organizací Učitel naživo projekt Lídr školy, který pomůže budoucí i začínající ředitelům v mnohdy opomíjené oblasti pedagogického vedení,“ říká Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Nový program bude spadat pod Národní pedagogický institut ČR, který ročně vzdělává více než 300 ředitelů a je tak nejvýznamnějším poskytovatelem kvalifikačního studia pro ředitele.

Škola, tedy učitelé a děti, potřebuje ředitele, který je především lídrem schopným motivovat učitele k neustálému posouvání a zlepšování práce s žáky ve třídách. Právě tyto schopnosti bude Lídr školy rozvíjet v rámci jednoho uceleného programu. Máme řadu příkladů dobré praxe, z nichž můžeme vycházet a uvést díky spojení sil ministerstva školství s oběma organizacemi tyto poznatky do praxe,“ uvádí ředitel Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) Ivo Jupa.

Inovativní prvky Lídra školy vycházejí z programu Ředitel naživo, který jako rozvojové studium pro dvojice z vedení škol nabízí organizace Učitel naživo. Její ředitel Martin Kozel zdůraznil, že absolventi programu vnímají velké posuny ve schopnosti vést lidi a posilovat společenství školy. „V evaluaci programu Ředitel naživo vidíme, že jeho účastníci jsou spokojenější ve své profesi, nabírají sebevědomí a uvědomují si svůj vliv na školu. Oceňují také, že vracíme jejich pozornost k dětem,“ shrnul přínosy inovací Martin Kozel, ředitel organizace Učitel naživo. „Důležité je i to, že změny v přístupu ředitelů oceňují učitelé. Dostávají šéfa, který je vede, pomáhá jim v profesním rozvoji. A to se pak projevuje tím, že se škola stává lepším místem pro děti,“ dodal.

Do programu Lídr školy se mohou hlásit začínající ředitelé, ale i zájemci o tuto funkci Uzávěrka přihlášek je 30. června 2022. Studium bude probíhat v Praze od září 2022.

Více informací na webu: www.lidrskoly.cz 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram