Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konference Talent na školách proběhne 1. 12. - 2. 12.

24. 11. 2022 - Markéta Beková

Prvního a druhého prosince se uskuteční v Podnikatelském inovačním centru HMP mezinárodní konference Talent na školách. Cílem konference je zviditelnit téma práce s nadanými žáky a rozšířit téma podpory nadaných dětí i do škol, které v tomto směru zatím nic nedělají. Dále si konference klade za cíl informovat odbornou veřejnost, pedagogické i nepedagogické pracovníky, rodiče o situaci v Praze a České republice. Současně budou na akci prezentovány zkušenosti a příklady dobré praxe ze zahraničí. Dalšími tématy budou problematika wellbeingu talentovaných dětí a celosvětově platné principy odborně kvalitního vzdělávání nadaných.

Mezi zahraničními řečníky konference budou Hana Vidergor, odbornice na vzdělávání nadaných žáků z Graduate School at Gordon Academic College of Education v Haifě, Jessica Poté z University of Nevada a Jolana Laznibatová, psycholožka a zakladatelka Školy pre mimoriadne nadané děti v Bratislavě. Z českých odborníků své prezentace přednesou například E. Vondráková, L. Felcmanová, Z. Chocholoušková. Konference Talent na školách se koná 1. 12. 2022 od 13:00 do 19:30 hod. v Podnikatelském a inovačním centru HMP (Škodův Palác, Charvátova 6, 110 00 Praha 1). Anglické příspěvky budou tlumočeny do češtiny.

Druhý den 2. 12. 2022 od 13:00 do 17:00 hod. na stejném místě naváže na konferenci odborný pracovní workshop s Havou Vidergor na téma Tools for Developing Futures Thinking Among Gifted and Able Learners, který se uskuteční v anglickém jazyce bez tlumočení.

Na konferenci se zdarma registrujte zde (kapacita 70 osob) a na workshop se zdarma závazně registrujte zde (kapacita 26 osob).

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram