Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jednou ze skupin, které se budou vracet do škol mezi prvními, mají být děti z “mateřinek”. Přibližně dvě třetiny jejich ředitelů by přitom preferovaly jako jeden z možných scénářů, aby se omezil počet dětí ve třídách. Vyplývá to ze studie Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), do kterého se zapojilo kolem 2010 ředitelů mateřských škol. Příklady dobré praxe i zkušenosti ze zahraničí ukazují, že dočasné snížení počtu dětí ve třídách výrazně pomáhá snižovat rychlost šíření nákazy v předškolních zařízeních. Zároveň ředitelé MŠ již dlouho volají po větší autonomii a posílení  pravomocí.

Školky zůstaly uzavřené od 1. března. Bylo to jejich první plošné uzavření, byť i v první vlně na loni jaře většina neotevřela, tam ale bylo rozhodnutí ponecháno na zřizovatelích předškolních zařízení. Také, na rozdíl od ostatních stupňů škol, v nich nikdy nebylo povinné nošení roušek nebo respirátorů. I na to studie upozorňuje s tím, že by ministerstvo mělo vydat nějaký pokyn nebo doporučení k tomu, jak postupovat, pokud bude chtít učitel nebo jiný zaměstnanec školky respirátor nosit.

Studie ISEA ukázala, že více než šedesát procent ředitelů mateřinek by uvítalo omezení počtu dětí ve třídách, hlavně u rodin, kde je jeden z rodičů bez práce, na mateřské či rodičovské dovolené, nebo s dalším dítětem čerpá ošetřovné. Dalším z možných opatření proti většímu šíření nákazy koronaviru ve třídách školek by podle ředitelů mělo být aktivní sledování aktuálního zdravotního stavu všech dětí před příchodem do třídy. Platforma ředitelek a ředitelů mateřinek dokument zaslala ministerstvu školství, to však zatím nereagovalo.

„Žádné z našich doporučení na řešení jednotlivých problémů ministerstvo neimplementovalo, ani nám nezaslalo žádné připomínky. Ministerstvo školství trvá na tom, že se nebudou snižovat počty dětí ve třídách, protože by šlo o diskriminaci, pokud by děti rodičů, kteří nepracují, byly po nezbytnou dobu (například 10 dnů karantény zaměstnanců mateřské školy) doma. Paradoxně tak před centrálním uzavřením mateřských škol vznikaly extrémní situace, kdy tam, kde se vyskytla v mateřské škole nákaza, onemocněla více než polovina personálu, neměl kdo učit a neměl kdo vařit, byly nakonec všechny děti doma a déle, než kdyby rodiče, kteří nepracují, na několik dnů vodili dítě jen na dopolední výuku, nebo vůbec,“ říká vedoucí platformy Ředitelky a ředitelé mateřinek a ředitelka MŠ Paculova na Praze 9 Andrea Benešová.

Dodala, že je to jedno z nejvyostřenějších témat. Názory na něj se liší podle toho, jakou měrou se nákaza v mateřinkách vyskytla, zda opakovaně a s jak vážným průběhem.

„Skutečnost, že ministerstvo nebere vážně zahraniční přiklady dobré praxe je smutná. Na základě našich dat, která jsme dosud sebrali (analyzovali jsme data více než dvou tisíců ředitelek mateřských škol) mohu zodpovědně prohlásit, že nelze centrálně regulovat něco, co je výsostně odvislé od zcela lokální epidemické situace v dané mateřské škole,“ uvedla Benešová.

Školky nemohou samy rozhodnout o omezení provozu

Ředitelé předškolních zařízení mají navíc svázané ruce i tím, že nemohou reagovat sami na aktuální situaci ve své školce, například omezením nebo uzavřením. 

„Ministerstvo školství detailně reguluje pravomoci ředitelů mateřských škol, ti ale mají svázané ruce flexibilně ve školkách řešit personální situaci plynoucí z nemocnosti a karantén zaměstnanců, chybí jim peníze na nemocenské dávky zaměstnanců, chybí jim peníze ze školného a financování kuchyně v době epidemie. Proto tvrdím, že se musí posílit pravomoci ředitelů mateřských škol, aby flexibilně reagovali na lokální epidemickou situaci,” říká senátorka Jaromíra Vítková, která se jediná doposud k ředitelům přidala a pomáhá řešit téma návratu dětí do školek.

Školky nemohou samy zasáhnout hlavně z důvodu, že by rodiče při uzavření z důvodů na straně školky přišli o možnost čerpat tzv. ošetřovné.

„Pokud se zřizovatel rozhodne uzavřít dočasně celou mateřskou školu, protože klesne stav personálu na polovinu a méně, považují současné předpisy takové uzavření mateřské školy za technický problém, nikoliv pandemický důvod, a rodiče nemají nárok na sociální dávky tzv. ošetřování člena rodiny,“ uvedla mluvčí platformy a ředitelka Mateřské školy Praha – Křeslice Yvona Hrstková.

„Ani rodiče, ani ministerstvo školství si ale neuvědomují, že menší zlo je mít dočasně, v nejkrizovějším období, omezený provoz jen pro pracující rodiče, než v důsledku nečinnosti zavřít celou školku kvůli nákaze, která je nakonec zavřená jak pro pracující, tak pro nepracující rodiče. Na distanční vzdělávání předškoláků pak vyčerpaní rodiče reagují logicky podrážděně, bojí se, že přijdou o práci (mnoho z nich nemůže pracovat z domova) a ještě nemají nárok na dávky ošetřování člena rodiny, protože jsme zavřeli z technických důvodů, jelikož neměl kdo učit ani vařit kvůli nemoci a karanténám. To ale politici nedávají na misky vah. Studie ISEA se na to pokouší upozornit, leč marně,“ dodala Hrstková. 

Ve studii upozorňují zástupci škol na fakt, že ač by ve společnosti měly být minimalizovány kontakty, tak učitelé ve školkách jsou vystavováni situacím, kdy se denně musí setkávat s vysokým počtem lidí. V běžné třídě až do doby úplného uzavření mateřských škol bývalo 23 až 28 dětí. Pokud děti ráno a odpoledne vyprovázela jiná osoba, v extrémních případech se tak zaměstnanci školek setkávali s dvojnásobným počtem dospělých.

Ministerstvo dosud reagovalo pouze na problém s dokládáním očkování u zápisů

Jediná dosavadní reakce na dokument platformy přišla od ministerstva školství podle ředitelky Andrey Benešové na problém s doložením dokladu o absolvování povinného očkování dětí u zápisů. Na ten ministerstvo reagovalo až po urgencích senátorky Jaromíry Vítkové. Ta napsala ministrovi dopis, kde uvedla, že některým mateřským školám hrozily i sankce ze strany kontrolních orgánů. 

„Hygiena při kontrolách vyžaduje zákonné plnění – doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci - a pouhé sdělení informace na webových stránkách ministerstva školství nepovažují kontrolní orgány za právní úpravu výjimky z povinného plnění podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a čestné prohlášení zákonných zástupců nestačí,“ řekla Benešová.

Již brzy po odeslání dopisu ministerstvu měly mateřské školy v datových schránkách opravené instrukce k zápisům do mateřských škol bez výkladových problémů.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram