V letošním roce došlo k navýšení kapacit pražských gymnázií o 210 míst více na čtyřletých oborech, jejich počet poroste i v dalším školním roce, kdy plánuje magistrát navýšení o dalších 120 míst. Informaci potvrdil pražský radní pro oblast školství Vít Šimral v souvislosti s koncepcí rozvoje gymnázií, kterou projednala rada města. K dalšímu navyšování počtu míst na gymnáziích dojde do roku 2024 o 700 míst tak, aby kapacita odpovídala současnému poměru k počtu žáků devátých tříd.
Podle radního Šimrala město zvažuje i výstavbu nových gymnázií. Jedním z potenciálních míst, kde by mohlo vyrůst nové gymnázium, jsou Lužiny, kde by stavba mohla být zahájena ve spolupráci se soukromým investorem, další gymnázia by měla být postavena na Barrandově nebo v Újezdě nad Lesy.

Praha už před časem zahájila projekt takzvaných gymnaziálních tříd na odborných školách, který se velmi osvědčil.

„České střední vzdělávání se musí stát prostupnější a mělo by i brzy dojít ke komplexní revizi oborové soustavy. Nejen gymnaziální třídy na odborných školách jsou jedním z nástrojů, jež může dnes zřizovatel docela snadno implementovat,“ říká pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.


Pražský magistrát provozuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Mateřské a základní školy zřizují jednotlivé pražské městské části. V Praze je v současné době podle statistik ministerstva školství 400 mateřských škol, 292 základních a 188 středních škol. Metropole v posledních několika letech také přispívá půl miliardy korun, určených na odměny učitelů a nepedagogických pracovníků. Pražští radní v tomto týdnu schválili obdobnou částku i pro tento rok, z čehož polovina je určena školám zřizovaným magistrátem a polovina základním a mateřským školám zřizovaným městskými částmi.

Fotografie od uživatele Tima Miroshnichenko ze služby Pexels