Česká školní inspekce dnes oznámila, že na podzim plánuje testování tělesné zdatnosti u školáků ze třetích a sedmých tříd základních škol a druhých ročníků středních škol. Testování se uskuteční v říjnu a listopadu následujícího školního roku. Absolvovat by jej mělo 250 tisíc dětí ze šesti tisíc škol po celé republice. Inspekce chce tímto krokem po třiceti letech opět získat důležitá data o stavu fyzické zdatnosti žáků.

Konkrétní termín realizace v období října a listopadu zůstává na rozhodnutí jednotlivých škol. Testování se bude týkat žáků 3. a 7. ročníků základních škol a žáků 2. ročníků středních škol, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Tělesná zdatnost žáků bude měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a vybranými pracovišti dalších českých vysokých škol.

A jak bude testování vypadat? Bude se jednat vždy o čtyři motorické testy, které zohledňují věková specifika žáků, a částečně se proto v případě žáků základních a středních škol liší. V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místa, leh-sed, běh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. V případě žáků 2. ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místa, leh-sed, shyb (chlapci) / výdrž ve shybu (dívky) a vytrvalostní člunkový běh.

Vlastní testování tělesné zdatnosti žáků bude realizováno v průběhu dvou hodin tělesné výchovy a provádět ho budou přímo příslušní učitelé tělesné výchovy.

Koordinaci testování tělesné zdatnosti na úrovni jednotlivých okresů budou z pověření České školní inspekce zajišťovat koordinátoři z řad členů Asociace školních sportovních klubů ČR, se kterou se Česká školní inspekce na spolupráci při této mimořádné aktivitě dohodla. Každý koordinátor z řad členů Asociace školních sportovních klubů ČR bude mít přidělen určitý počet škol ve svém spádovém území.
Učitelé tělesné výchovy budou proškoleni jak v oblasti přípravy testování a samotné realizace motorických testů, tak v oblasti záznamu pořízených dat do nové aplikace České školní inspekce začleněné do rodiny informačních systému InspIS – InspIS FITPA. Školení učitelů tělesné výchovy bude provedeno on-line během měsíce září 2022.

Celá zpráva ČŠI k tématu testování fyzické zdatnosti žáků je k dispozici zde.

Autor/ka fotografie: Jimmy Chan: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/lide-trava-pohyb-hra-2310482/