V březnu letošního roku zahájila společnost Lidl spolupráci s programem Skutečně zdravá škola. Cílem spolupráce je pomáhat vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování ve školách. Prvním výsledkem spolupráce je výběr šesti škol, které díky úspěchu v grantové výzvě získávají finanční prostředky na výstavbu jedlých školních zahrad. Jednou z nich je i pražská Fakultní základní škola Otakara Chlupa v Praze 13.

Do grantové výzvy na vybudování jedlých zahrad přihlásilo své projekty 21 škol zapojených v programu Skutečně zdravá škola. Zástupci programu Skutečně zdravá škola a společnosti Lidl vybrali celkem šest škol, z nichž každá získá 100 000 Kč na realizaci jedlé zahrady a zároveň metodickou podporu při jejím budování.  „Z velkého zájmu máme obrovskou radost. Všechny žádosti byly velmi kvalitně zpracované – ukazuje se, že téma vzdělávání na školních zahradách je aktuální a populární. Rádi bychom podpořili všechny školy, to ale bohužel nejde. Výběr byl opravdu těžký,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Nová jedlá školní zahrada bude v následujícím roce vybudována v těchto školách: Fakultní základní škole Otakara Chlupa v Praze 13, Mateřské škole 28. října Turnov, Mateřské škole Řestoky (okres Chrudim), Mateřské škole Palováček v Šenově u Nového Jičína, Základní a Mateřské škole Dětenice (okres Jičín) a v Základní a Mateřské škole Ludgeřovice (okres Opava).

Vzdělávání a práce na školní zahradě má pro děti zásadní pozitivní význam: otevírá dětem zcela nový svět učení, poznávání rostlin a přírodních procesů, umožňuje ocenit přírodu jako celek, podporuje pozitivní změnu stravovacích návyků, zvyšuje koncentraci a představivost, rozvíjí sociální dovednosti, estetiku, zvyšuje sebevědomí a dává dětem pocit hrdosti na svůj úspěch.

Podmínkou výzvy je zapojit do budování školních jedlých zahrad nejen děti a pedagogy, ale také rodiče a členy školní komunity, pro něž mohou být školní zahrady prostorem pro komunitní setkávání. „Těšíme se na kreativní projekty, které počítají se zapojením dětí, pedagogů i zaměstnanců školních jídelen. Mít pozemek, který školní tým dokáže přetvořit tak, aby děti mohly pozorovat a starat se o to, co jim pod rukama vzejde, má smysl. Mnohokrát jsme z úst dětí slyšeli, jak je to baví! Jak se těší, co si samy z úrody připraví nebo odnesou do školní jídelny. Neskutečně jim fandíme,“ říká Karolina Kallmünzerová, manažerka programu Skutečně zdravá škola.

Vítězné projekty se zaměřují na různé aspekty jedlých zahrad a využití venkovních prostor. Některé ZŠ a MŠ využijí finanční podporu k založení či rozšíření ovocných a bylinkových zahrad, vybudování venkovních interaktivních učeben, či na instalaci inovativního zavlažování. Cílem jednoho z vítězných projektů je, v průmyslu a dopravou zatížené předměstské části, dostat přírodu blíž k dětem. Další projekt cílí na mezigenerační aspekt a do péče o školní zahradu plánuje zapojit děti ze základní školy, ale i seniory z místního domova pro seniory.

„Těší nás, že můžeme podpořit školy a školky s výstavbou jedlých školních zahrad. Díky jedlým zahradám se děti naučí pečovat o ovoce a zeleninu, výpěstky budou využité ve školní jídelně a zároveň vznikne místo pro komunitní setkávání mezi školou a rodiči. V grantové výzvě zabodovaly školy a školky, které mají s pěstováním na školních pozemcích dlouhodobou zkušenost ale také školy, které jsou na poli budování školních zahrad nadšeným nováčkem.  Vítězové grantové výzvy tak mohou díky finančnímu příspěvku rozšířit své stávající zahrady o rozmanité prvky, ovocné keře a stromky, vyvýšené záhony nebo mohou díky grantu jedlou zahradu od základu vybudovat,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.