Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ministerstvo školství ocenilo 35 osobností, které se věnují pedagogické činnosti. Medaile předal ve Valdštejnské zahradě ministr školství Robert Plaga. Kromě medailí byly za rok 2021 uděleny také třem studujícím Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy Fair Play za mimořádné činy sportovního charakteru v náročných životních situacích a třem laureátkám předal ministr Plaketu Františky Plamínkové za statečnost.

„V době pandemie se ukázalo, jak nenahraditelná je nejen prezenční výuka jako taková, ale hlavně práce učitelek a učitelů. Kromě gratulací k ocenění vám chci také poděkovat za to, co děláte, za to, jací jste, a za to, že jste," řekl na úvod slavnostního předávání ministr školství Robert Plaga.

Tato cenění jsou každoročně udělována za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile jsou udělovány ve dvou stupních, a to stříbrná medaile prvního stupně a bronzová medaile druhého stupně. Kandidáty mohou navrhovat nejen zástupci škol nebo vyučující, ale i rodiče, žáci nebo široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský, plaketu Františky Plamínkové navrhli a vyrobili na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově.

Mezi oceněnými bylo i několik pražských pedagogů, stříbrnou medaili prvního stupně získali například Libuše Bruchanovová ze Základní školy Jižní IV 1750/10 na Praha 4, PaedDr. Michal Černý z klánovické Masarykovy základní školy, Karel Dvořák ze Středního odborného učiliště, Ohradní 57, Praha 4, prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. z Fakulty informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomická v Praze, prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ing. Radko Sáblík ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, PhDr. Renata Schejbalová z Gymnázia Nad Štolou, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Ing. Jiří Zajíček z Masarykovy střední školy chemické, Křemencova 12, Praha. Bronzovou medailí byl z pražských pedagogů oceněn Mgr. František Žák z Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK.

Všem oceněným osobnostem gratulujeme.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram