Nejenom Praha, ale i další místa po celé České republice se vyrovnávají s obrovskou vlnou uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny. Místa ve školách a školkách rychle ubývají, zároveň ředitelé škol řeší otázky, jak si s touto uprchlickou vlnou poradit a vyjít vstříc co největšímu počtu dětí. Zjednodušit tyto úvahy mají zákony zvané LEX Ukrajina, které platí od pondělí 21. března. Ministerstvo školství také v návaznosti na to na stránkách edu.cz zveřejnilo metodický komentář k celé problematice. Obcím a školám bylo znění tohoto komentáře zasláno do datových schránek.

Zásadní novinky, které z něj vyplývají, jsou tyto:

  • řízení kapacit: ředitel – zřizovatel – krajský úřad – MŠMT
  • snazší navyšování kapacit škol bez nutnosti dodržovat hygienické požadavky na prostory
  • zvláštní termín zápisu do MŠ a 1. tříd pro ukrajinské děti v období od 1. června do 15. července
  • možnost dočasně přizpůsobit vzdělávací obsah úspěšné adaptaci
  • možnost zaměstnat ukrajinsky mluvící pedagogy
  • přihlášky na SŠ prodlouženy až do 5. a 8. dubna
  • jednotné přijímací zkoušky z matematiky také v anglickém nebo ukrajinském jazyce

Zveřejnění metodického komentáře k problematice vzdělávání ukrajinských dětí v ČR vítají i zástupci krajů, které jsou zřizovateli mnoha dotčených škol. „Praha čelí každým týdnem větším přírůstkům počtu ukrajinských dětí a čísla i nadále porostou. Kapacitní problémy jsme měli již před ukrajinskou krizí a jsme nyní postaveni před vyřešení problému, jak do již nyní plných škol dostat další děti. A právě v tuto chvíli nastupuje Lex Ukrajina s rozvolněním mnoha procesů, které byly roky nepřekročitelné, a my se musíme nastalé situaci maximálně rychle přizpůsobit,“ říká Mariana Čapková, pražská zastupitelka a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.