Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ministerstvo školství vypsalo dva dotační tituly na podporu Ukrajinců s alokací 1,4 miliardy

11. 04. 2022 - Martina Podškubková

Dvě výzvy, první na realizaci jazykových kurzů v českém jazyce pro děti, které utekly před válkou z Ukrajiny, a druhou na realizaci adaptačních skupin tytéž děti, vypsalo v pátek 8. dubna ministerstvo školství. Výzva se týká jazykových kurzů a adaptačních skupin, které se budou konat v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. 

„Výchozí alokace je 1,4 mld. Kč, ale můžeme ji navýšit dle skutečných potřeb. Žadatelé se mohou hlásit až do 31. května a financování proběhne administrativně jednoduchou formou šablon,“  řekl k materiálům ministr školství Petr Gazdík.

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 podpoří intenzivní jazykové kurzy pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy je zvýšit jejich jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti češtiny. Na tuto výzvu bylo vyčleněno 150 milionů Kč.

V rámci této výzvy bude podpořena aktivita „intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka“. Cílem je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka. Aktivita se snaží odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a úspěšně ho začlenit a adaptovat v kolektivu vrstevníků nejen ve třídě. Kurz se může konat kdykoliv během dne.

Žadatelem této výzvy mohou být veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku, územní samosprávné celky, vyšší územní samosprávné celky, městské části hl. m. Prahy a dobrovolné svazky obcí. Žádost o dotaci musí být podána nejpozději do 31. května 2022.

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
 je zaměřena na podporu adaptačních volnočasových skupin pro děti cizinců od tří do patnácti let, které uprchly před válkou na Ukrajině a pobývají v České republice. Účelem je podpořit adaptaci a socializaci těchto dětí na české prostředí, rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit jejich duševní pohodu a duševní zdraví. Pro tuto výzvu bylo alokováno 1,25 miliardy korun.

V rámci této výzvy budou podpořeny tři aktivity:

Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku,
Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku,
Aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II typu.

Žadatelem této výzvy jsou veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku, územní samosprávné celky, městské části hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace. Žádost o dotaci musí být podána nejpozději do 31. května 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram