Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 15. 4. 2022 do 16. 5. 2022. Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání.

Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru. Dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projekty se mohou zaměřovat i na podporu zvyšování zájmu o učitelské povolání. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele a široká veřejnost.

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

Celé znění výzvy a přílohy najdete zde.