Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svém metodickém portálu EDU.cz  přehled aktuálně vyhlašovaných výběrových řízení na pracovní místa ředitelek či ředitelů veřejných škol a školských zařízení v ČR.  

Souhrn klíčových vedoucích pozic škol a školských zařízení napříč celou republikou pomůže jak uchazečům o dané pozice, tak i samotným zřizovatelům, k přehledu o trhu práce ve školství. Informace je možno filtrovat dle názvu zařízení, kraje, termínu uzávěrky přihlášek a prokliknout se na stránky zřizovatele. Data je pak možné stáhnout či vytisknout. Tento krok ministerstva je jedním z řady metodických podpor aktérů ve vzdělávání.

Pracovní příležitosti najdete přehledně na: https://www.edu.cz/konkurzy/.

Photo by RODNAE Productions from Pexels