Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odstartuje od září 2022 pokusné ověřování zaměřené na uznávání takzvaných Advanced Placement (AP) zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky. Tyto zkoušky studentům výrazně pomáhají při přijímacích zkouškách jak na české, tak zejména na zahraniční vysoké školy, jsou totiž uznávány univerzitami po celém světě. Jde o většinu univerzit v USA, ale také například britské celosvětově známé univerzity Cambridge či Oxford. 

„Jedním z prioritních cílů Strategie 2030+ je modernizace našeho vzdělávacího systému v oblasti celoživotního učení a jeho příprava na nové výzvy.  Pokusné ověřování uznávání AP zkoušek, které žákům usnadní vstup na české i zahraniční univerzity, je právě jednou z těch aktivit, které k tomu mohou výrazně přispět,“  říká ministr školství Petr Gazdík.

„Uznání AP zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky umožní žákovi soustředit se na další předměty, které chce na vysoké škole studovat, a přispívá také k možnosti zařazení do výběrových studijních skupin, stáží a vědeckých týmů,“ doplnil Gazdíka jeho náměstek Jan Mareš.

AP zkoušky uznávají univerzity např. v USA, Kanadě, Velké Británii, Dánsku nebo Holandsku, ale stejně tak i některé z českých (jejich seznam najdete ZDE). Žák AP zkouškou prokazuje kromě jiného také znalost odborné angličtiny.

Pokusné ověřování plánuje ministerstvo od 1. září 2022 a končit by mělo 30. září 2024. V prvním roce mohou školy o zařazení do něj požádat do 30. června 2022. Žáci maturitního ročníku škol zařazených do pokusného ověřování pak musí nejpozději do 31. března 2023 předložit řediteli školy žádost o nahrazení a příslušný mezinárodně uznávaný certifikát nebo certifikáty dle podmínek vyhlášení profilových maturitních zkoušek ředitelem školy. Certifikátem/certifikáty bude moci být nahrazena část profilové maturitní zkoušky nebo celá zkouška. Do 30. června 2023 pak budou moci podat žádost o zařazení do pokusného ověřování i další školy. „Předpokládáme, že se do pokusného ověřování zapojí 10 až 15 škol, zejména však gymnázií, která mají s AP zkouškami zkušenosti již z předchozích let,“ doplňuje náměstek ministra Jan Mareš.

Vyhlášení pokusného ověřování ZDE.