Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2022

02. 12. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 2615 ze dne 26. 9. 2022  k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2022 ukládá ředitelům právnických osob zřízených hl.m. Prahou provést inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy (dále jen inventarizace), kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená hl. m. Prahou a odevzdat příslušnému odboru doklady dle Metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2022 (tab. B) a to s termínem plnění do 1. 2. 2023.

Při inventarizaci je nutno postupovat v souladu s právními předpisy a Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2022 (dále jen Metodický pokyn).

Nemovitý majetek ve vlastnictví hl.m. Prahy bude inventován v počítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí – IS SEM ENO. Aktualizace dat roku 2022, která se týká inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřeného příspěvkovým organizacím do správy, bude provedena odborem SML MHMP.

Usnesení Rady hlavního města Prahy, Metodický pokyn, informace a pokyny k provedení inventarizace včetně veškerých požadovaných podkladů, jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML a seznam inventarizačních míst včetně jmen referentů, kteří odpovídají za provedení aktualizace inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy v počítačovém systému IS SEM ENO, byly rozeslány prostřednictvím datových schránek ředitelům/ředitelkám jednotlivých příspěvkových organizací a naleznete je i v následujících přílohách.

Vzhledem k náročnosti tohoto úkolu Vás žádáme o důsledné dodržení Metodického pokynu a předložení požadovaných dokumentů a podkladů k inventarizaci v předepsaných termínech.

Přílohy:

1.    Usnesení Rady HMP č. 2615 ze dne 26.9.2022

2.    Inventarizace 2022 - inventární karty, tabulky

3.    Jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML MHMP

4.    Pokyny pro inventarizaci příspěvkových organizací 2022

5.    Seznam inventarizačních míst odboru SML MHMP k 31. 12. 2022

6.    Tabulka B - rok 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram