Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výkaz S53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole

29. 05. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Sběr dat výkazu S53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole byl MŠMT zahájen - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 10. června 2024.

Žádáme školy a školská zařízení o zaslání výkazu tak, aby byl dostatek prostoru pro kontroly a řešení případných oprav. Děkujeme za spolupráci
  • Aktuální informace ke sběrům dat také naleznete na webových stránkách MŠMT, https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/regionalni-skolstvi-1, které je jejich gestorem a správcem sběrových aplikací.
  • Speciální pracoviště je takové pracoviště, které má všechny třídy, skupiny či oddělení zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ.
  • Pojem „pracoviště„ je definován v metodice k výkonovým výkazům. MŠMT vydalo k této definici nový upřesňující výklad  - ke stažení na webových stránkách MŠMT ZDE

Žádáme školy o dodržení závazného termínu předání výkazu stanoveného MŠMT.

Výkaz vyplňují všechny základní školy, včetně základních škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení.

Výkaz nevyplňují základní školy při zdravotnických zařízeních a základní školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Výkaz neodevzdávají školy, v nichž se z jakýchkoli důvodů nekonal zápis do 1. ročníku (škola se bude rušit, škola má pouze 2. stupeň, ve škole s rozšířenou výukou nejsou první ročníky, nedostavilo se žádné dítě k zápisu, apod.). Škola tuto skutečnost oznámí elektronickou poštou na stanislav.beldik@praha.eu.

Výkaz se vyplňuje za jednotlivá samostatná místa ZŠ, kde se uskutečnil zápis (dále jen „pracoviště“), zapsaná do rejstříku. Za pracoviště základní školy se považuje takové pracoviště dané školy, v němž se za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném týdenním rozsahu povinných vyučovacích hodin podle rámcového vzdělávacího programu pro stupeň základního vzdělávání nebo pro jednotlivé ročníky stupně základního vzdělávání do maximální výše podle § 26 odst. 2 ŠZ, a které s jiným vykazujícím pracovištěm téže školy prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani s ním není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako základní škola. Pokud škola organizovala zápis pouze na jednom pracovišti, vyplní jen jeden výkaz, do kterého zahrne všechny požadované údaje.

  • Nápovědy k vyplnění (ve sběrové aplikaci) výkazu S53-01 (a dalších) pro školy a školská zařízení naleznete ZDE 
  • Formulář výkazu S53-01, Metodický pokyn  ke stažení ZDE 
  • Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, uvádějte do jaké aplikace se potřebujete přihlásit a Váš identifikátor).

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram