Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výkaz S51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

31. 05. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Sběr dat výkazu S51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole byl MŠMT zahájen - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 10. června 2024.

Žádáme školy a školská zařízení o zaslání výkazu tak, aby byl dostatek prostoru pro kontroly a řešení případných oprav. Děkujeme za spolupráci
  • Aktuální informace ke sběrům dat také naleznete na webových stránkách MŠMT, https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/regionalni-skolstvi-1, které je jejich gestorem a správcem sběrových aplikací.
  • Speciální pracoviště je takové pracoviště, které má všechny třídy, skupiny či oddělení zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ.
  • Pojem „pracoviště„ je definován v metodice k výkonovým výkazům. MŠMT vydalo k této definici nový upřesňující výklad  - ke stažení na webových stránkách MŠMT ZDE

Žádáme školy o dodržení závazného termínu předání výkazu stanoveného MŠMT.

Výkaz vyplňují všechny mateřské školy, včetně mateřských škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení.

Výkaz nevyplňují mateřské školy při zdravotnických zařízeních a mateřské školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Výkaz neodevzdávají školy, v nichž se z jakýchkoli důvodů nekonal zápis k předškolnímu vzdělávání (škola se bude rušit, nedostavilo se žádné dítě k zápisu, apod.). Škola tuto skutečnost oznámí elektronickou poštou na kristina.hunkova@praha.eu a lenka.mudrova@praha.eu.

Výkaz se vyplňuje za jednotlivá samostatná místa MŠ, kde se uskutečnil zápis (dále jen „pracoviště“), zapsaná do rejstříku. Za pracoviště mateřské školy se považuje takové pracoviště dané školy, v němž se za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném rozsahu vyplývajícím z rámcového vzdělávajícího programu pro předškolní vzdělávání, a které s jiným vykazujícím pracovištěm téže školy prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani s ním není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako mateřská škola. V dalším textu se pod pojmem „škola“ rozumí též pracoviště, pokud ze souvislostí nevyplývá jiný výklad. Pokud škola organizovala zápis pouze na jednom pracovišti, vyplní jen jeden výkaz, do kterého zahrne všechny požadované údaje.

  • Nápovědy k vyplnění (ve sběrové aplikaci) výkazu S51-01 (a dalších) pro školy a školská zařízení naleznete ZDE 
  • Formulář výkazu S51-01, Metodický pokyn  ke stažení ZDE 
  • Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, uvádějte do jaké aplikace se potřebujete přihlásit a Váš identifikátor).

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram