Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výkaz P1d-01 o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9. 2024

07. 09. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Termín pro odeslání dat ze škol je od 31.5.2024 nejpozději do 10.6.2024 s údaji o předpokládaném stavu ke dni 30. září aktuálního kalendářního roku.

Aktuálně

zdroj MŠMT

  • Nevykazují se školští logopedi. Logopedičtí asistenti se dále vykazují pod speciálními pedagogy.
  • Nutnost zohlednit změnu financování (počty hodin PPČ)!
  • Výkaz P1d-01 vyplňují a odesílají všechny školské organizace (zřízené krajem/obcí/dobrovolným svazkem obcí), kterým se ve sběrové aplikaci nabízí, tedy i ty, které změny k 30. 9. aktuálního roku nepředpokládají.

Výkaz vyplňují jen právnické osoby, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a které vykonávají činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizované pouze krajem, obcí nebo svazkem obcí a zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „organizace“). Každá organizace vyplňuje jeden formulář P 1d-01.

Organizace odesílá výkaz P 1d-01 v období od 31. května nejpozději do 10. června aktuálního kalendářního roku s údaji o předpokládaném stavu ke dni 30. září aktuálního kalendářního roku v elektronické podobě po síti Internet na server určený pokyny MŠMT. Připadne-li poslední den pro odeslání výkazu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro odeslání výkazu nejbližší příští pracovní den.

Způsob předání je elektronicky v internetové aplikaci pro sběr dat "Sběr dat regionální školství" na http://sberdat.uiv.cz/login/.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu). Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".
Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli „Věc“ datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.
Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX
Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

Kontakty na zpracovatele P1d-01 podle obvodů Prahy ke stažení:

Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.
Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením do aplikace kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Důležité odkazy:

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram