Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurzní řízení na ředitele Základní školy Orangery s.r.o.

19. 07. 2022 - Redakce

Ing. Romana Falge Vondalová vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Orangery s.r.o.

Základní škola Orangery je společnost s ručením omezeným, sídlící na adrese Národních hrdinů 81, 190 12, Praha 9 - Dolní Počernice, bližší informace po telefonické domluvě podá Ing. Romana Falge Vondalová – 725 759 700; romana.falge@orangery.cz.

Požadavky na kandidáty vyplývající z § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

 • Způsobilost k právním úkonům
 • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - vzdělání podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
 • Řídící a organizační schopnosti
 • Znalost školské problematiky a předpisů
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Zdravotní způsobilost
 • Znalost českého jazyka

Náležitosti přihlášky:

 1. Přihlášku (jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresu, telefon, e-mail).
 2. Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o
  státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání).
 3. Doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.,
  potvrzený posledním zaměstnavatelem.
 4. Strukturovaný, vlastnoručně podepsaný životopis.
 5. Seznámení se s vizí ZŠ Orangery a návrh na její další rozvoj.
 6. Znalost školských právních předpisů a školské problematiky.
 7. Znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších
  pracovně právních předpisů.
 8. Základní ekonomické znalosti.
 9. Organizační a řídící schopnosti.
 10. Výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců).
 11. Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nedokládají
  uchazeči narození po 1. prosinci 1971).
 12. Lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 3 měsíců).
 13. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve
  smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Předpokládaný nástup do funkce během školního roku 2022/2023.

Přihlášky budou přijímány poštou nebo osobně v zalepených obálkách se všemi požadovanými náležitostmi a s viditelným označením „Konkurz ZŠ Orangery s.r.o.“ na adrese Národních hrdinů 81, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice nebo prostřednictvím e-mailu: romana.falge@orangery.cz. Neúplné přihlášky budou bez dalšího zkoumání vyřazeny. Některé písemnosti lze nahradit jejich ověřenými kopiemi.
Datum konkurzu bude jednostranně stanoveno vyhlašovatelem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdůvodnění žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz. Bližší informace na telefonním čísle: 725 759 700 - Ing. Romana Falge Vondalová nebo na e-mailu romana.falge@orangery.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram