Cookie Consent by Free Privacy Policy website

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA ROKY 2024-2028

24. 06. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy na roky 2024-2028 (dále jen „DZ HMP“) je strategickým dokumentem HMP pro oblast vzdělávání, jehož zpracovatelem je odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Jeho úkolem je vyhodnocení a aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, který byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy v dubnu 2020. DZ HMP je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Strukturu, obsah, postup zpracování a termíny předkládání a zveřejňování DZ HMP upravuje vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: Odbor školství, mládeže a sportu MHMP konstatuje, že znění opatření IV. 1.3 DZ HMP je v rozporu s platným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027. Ostatní opatření jsou v souladu s tímto koncepčním dokumentem a rovněž s dalšími platnými koncepčními a strategickými dokumenty pojímající oblast vzdělávání a výchovy.

Ke stažení - DZ HMP 2024-2028:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram