Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ředitelé českých škol řeší každoročně nedostatek kvalifikovaných učitelů a Praha není výjimkou. Na místních školách vyučuje 72 procent učitelů s pedagogickým vzděláním. Asi třináct procent kantorů absolvovalo doplňující pedagogické studium a necelých 10 procent jich nemá pedagogické vzdělání žádné. Vyplývá to z poslední studie ministerstva školství, kterou na toto téma vypracovalo. Nejvíce v Praze chybí kvalifikovaní učitelé fyziky, matematiky, informatiky a angličtiny. 

Ředitelé tak při výběrových řízeních mají poměrně svázané ruce, protože primárně by měli v současné době přijmout uchazeče s předepsaným vzděláním. V posledním roce také mírně poklesl počet absolventů pražské pedagogické fakulty. 

Řada začínajících učitelů stále odchází z oboru, za období 2017 až 2019 skončilo 372 z nich, z toho třetina z finančních důvodů. Pomoci má kromě zvyšování platů učitelů (v roce 2021 má jejich úroveň stoupnout na 150 % roku 2017) také novela zákona o pedagogických pracovnících, která nyní čeká na projednání v senátu.

„Pro zlepšení situace začínajícím učitelům chceme nabídnout pomoc v podobě uvádějících učitelů, kteří jim v rámci adaptačního období nabídnou soustředěnou podporu, kdy legislativní ukotvení adaptačního procesu je součástí novely zákona o pedagogických pracovnících, která byla nedávno projednána poslaneckou sněmovnou,“ uvedla Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství. „Součástí zmíněné novely je také možnost, aby mohli ředitelé škol ve školách zaměstnat učitele bez pedagogického vzdělání leč s vysokoškolským vzděláním, a to s tím, že si tito budou muset doplnit potřebné vzdělání,“ dodala. 

Programy na doplnění pedagogického vzdělání startují v těchto týdnech 

Většina programů na přípravu budoucích učitelů začne v nejbližší době. K doplnění potřebného vzdělání mohou budoucí učitelé v Praze využít například programu Učitel naživo nebo programy v rámci celoživotního vzdělání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

„Nárůst počtu účastníků v programech celoživotního vzdělání na výkon povolání souvisel se zvýšeným počtem nabízených pracovních míst ve školách různého druhu, typu nebo stupně. Zvýšený zájem o kvalifikační programy byl také ze strany nekvalifikovaných učitelů, kteří byli a nadále jsou nuceni zahájit přípravu směřující k získání předepsaného pedagogického vzdělání v souladu s podmínkami Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.,“ uvedla Martina Koláčná z Oddělení pro vnější vztahy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Za poslední rok absolvovalo doplňující pedagogické vzdělání na Univerzitě Karlově 92 budoucích učitelů, kteří nyní mohou vyučovat na druhém stupni ZŠ a na středních školách.

Program Učitel naživo průměrně každý rok dokončí okolo 35 absolventů. Většina z nich jde po dokončení programu vyučovat češtinu, angličtinu, dějepis, matematiku a základy společenských věd.

„Vnímáme, že na to, abychom do českých škol přinesli pozitivní změnu, nestačí 30 učitelů za rok. Proto máme také rozvojový program pro ředitele a jejich zástupce Ředitel naživo. Společně s kolegy z organizace Otevřeno a dalšími partnery z oblasti vzdělávání pracujeme na tom, aby se podstatné prvky našeho programu (například reflektovaná praxe) staly běžnou součástí profesní přípravy učitelů,“ řekla Anna Francová, PR specialistka programu Učitel naživo.

Fotografie od uživatele JESHOOTS.com ze služby Pexels

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram