Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ministerstvo školství oznámilo, že délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky se pro letošní maturanty, které čeká zkouška na jaře 2022, prodlouží. Ministerstvo zveřejnilo jednotné zkušební schéma nadcházejících maturit.

Změnou maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., se prodlužuje délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, a to konkrétně:

  • U didaktického testu z českého jazyka a literatury se prodlužuje délka konání o 10 minut, tj. ze 75 minut na 85 minut.
  • Didaktický test z cizího jazyka se prodlužuje o 10 minut, ze 100 minut na 110 minut, a to v části ověřující čtení.
  • U didaktického testu z matematiky se prodlužuje doba konání o 15 minut, a to ze 120 minut na 135 minut.

Mimo toto prodloužení zůstává model maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2022 nezměněn, maturitní zkouška se bude konat podle platných ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění.  Více informací ZDE.

Úpravy průběhu maturitní zkoušky by mohly nastat pouze v případě, kdy pandemická situace znemožní dlouhodobou přítomnost žáků na prezenčním vzdělávání a dojde k vydání opatření obecné povahy podle § 184a školského zákona obdobně, jako tomu bylo v loňském roce. Ministerstvo školství se ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na různé scénáře jednotné přijímací zkoušky, maturitních a závěrečných zkoušek v případě, že by se zhoršila epidemická situace, přesto připravuje.

Návazně na informaci o průběhu maturitní zkoušky také ministerstvo informovalo, že byla novelizována vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je úprava vybraných tiskopisů vysvědčení o maturitní zkoušce, aby tiskopisy byly v souladu s maturitní vyhláškou a stávající praxí uměleckých oborů vzdělání a konzervatoří.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram