CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) předalo v neděli 15. května 2022 ředitelům středních škol výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky konaných ve dnech 2. až 4. května 2022. Ti je hned v pondělí 16. května předali studentům. Neúspěšných maturantů bylo letos v meziročním srovnání více, neuspěl každý desátý (13,7 procent oproti loňským 11,2 procentům).

V jarním zkušebním období se k společné a profilové části maturitní zkoušky přihlásilo téměř 77 tis. maturantů. Prvomaturanti, tedy žáci, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce zcela poprvé, tvoří 71,9 tis. (93,4 %) všech přihlášených. Více než 4 tis. maturantů (5,5 %) se přihlásilo ke konání náhradní či opravné zkoušky a 841 (1,1 %) maturantů podalo přihlášku k odloženému řádnému termínu.

Zkoušky společné části

Ke zkouškám společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období přihlásilo celkem 73,7 tis. maturantů. Více než 70 tis. (95 %) z nich tvoří prvomaturanti, 3,7 tis. (5 %) maturantů podalo přihlášku k opravné či náhradní zkoušce nebo k odloženému řádnému termínu.

Po pozitivní zkušenosti s mimořádným prodloužením časových limitů na řešení didaktických testů v minulém školním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy trvale rozhodlo o stejném navýšení času od školního roku 2021/2022. Oproti rokům 2019 a 2020 tak měli maturanti v letošním jarním zkušebním období o 10 minut více času na řešení didaktického testu z českého jazyka a literatury (celkem 85 minut) a z cizího jazyka (celkem 110 minut). Časový limit pro zkoušku z matematiky byl navýšen o 15 minut na 135 minut.

V jarním zkušebním období 2022 u didaktických testů společné části maturitní zkoušky neuspělo 13,7 % prvomaturantů (jedná se o tzv. čistou neúspěšnost prvomaturantů, tzn. podíl neúspěšných ku konajícím žákům). V řádném termínu jarního zkušebního období 2021 činila čistá neúspěšnost 11,2 %, v roce 2019 pak 14,1 %.

Český jazyk a literatura

Ke zkoušce z českého jazyka a literatury, která je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, bylo přihlášeno více než 70 tis. prvomaturantů. Ke zkoušce se dostavilo 65,3 tis. (93 %) z nich.

Čistá neúspěšnost prvomaturantů u didaktického testu v letošním školním roce dosáhla 9,4 %. V roce 2021 neuspělo 4,7 % prvomaturantů konajících zkoušku, neúspěšnost v letošním školním roce je však srovnatelná s neúspěšností v letech 2017–2019, kdy v jednotlivých letech neuspělo 9,5–10,5 % prvomaturantů.

Matematika a cizí jazyk

Ke druhé povinné zkoušce společné části se přihlásilo celkem 69,7 tis. prvomaturantů, kteří si mohli vybrat mezi zkouškou z matematiky a cizího jazyka.

Ke zkoušce z matematiky se přihlásilo 17 % prvomaturantů (11,9 tis.), zatímco cizí jazyk si jako povinně volitelnou zkoušku zvolilo 83 % (57,8 tis.) žáků – 80,3 % (55,9 tis.) prvomaturantů si vybralo anglický jazyk a dalších 2,6 % žáků se přihlásilo ke zkoušce z německého (1,5 %, 1 068 žáků), ruského (0,8 %, 555 žáků), španělského (0,2 %, 154 žáků) a francouzského jazyka (0,1 %, 73 žáků).

K didaktickému testu z matematiky se dostavilo 11,3 tis. (96 % přihlášených) prvomaturantů, z nichž neuspělo 10,1 % (v řádném termínu jarního zkušebního období 2021 u matematiky neuspělo 16,6 % konajících prvomaturantů, v roce 2019 15,5 %).

U zkoušky z anglického jazyka neuspělo 6,4 % z 51,9 tis. konajících prvomaturantů (účast u zkoušky dosáhla 93 %). V minulém školním roce u zkoušky neuspělo 6,3 % prvomaturantů, v letech 2017–2019 se neúspěšnost u zkoušky pohybovala v rozmezí 3,6–6,2 %.

Neúspěšní maturanti, kterým se květnový termín didaktických testů nevydařil nebo se z konání zkoušek omluvili, mohou znovu absolvovat zkoušky ve dnech 1. až 6. září.

Fotografie od uživatele Stanley Morales ze služby Pexels