Už za pár dní končí lhůta pro podání přihlášek na střední školy. Připravili jsme proto pro vás přehled, co vše je třeba do 1. března 2022 stihnout, aby podání přihlášky bylo v pořádku. Jednotné státní přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny maturitní obory, týká se to tedy i soukromých škol, státních odborných škol a gymnázií.

Přihlášky se podávají na dvě školy

Přihlášky na dvě vybrané školy poskytuje vaše základní škola a podávají se vždy přímo na vybrané školy, doručit je tam lze buď osobně, nebo poštou, dle termínů, které jsou zveřejněné na webu CERMAT a tyto informace by měly být zveřejněné i na webových stránkách středních škol. Pokud se jedná o školu, kde se konají i talentové zkoušky, jsou termíny pro odevzdání dřívější, protože talentové zkoušky se konaly v lednu.

Uchazeč podává tedy přihlášky na dvě školy, absolvuje dva termíny přijímacích zkoušek (PZ), viz náš předchozí článek, přičemž se mu započítává vždy lepší výsledek z obou předmětů. Pokud existuje objektivní důvod, proč se dítě nemůže dostavit na některý z dvou termínů PZ, může absolvovat PZ v náhradním termínu. Musí však tento důvod oficiálně doložit (např. lékařská zpráva).

Úprava Specifikací požadavků pro školní rok 2021/2022

CERMAT na svých stránkách také uvádí úpravu specifikace k přijímacím zkouškám pro tento školní rok. Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů ověřovaných jednotnou přijímací zkouškou je stanoven ve Specifikacích požadavků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národním pedagogickým institutem ČR, přizpůsobilo s ohledem na distanční způsob vzdělávání v loňském školním roce Specifikace požadavků pro školní rok 2021/2022. Úprava Specifikací navazuje na Metodické doporučení MŠMT pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022.

Upravené Specifikace vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a definují vědomosti a dovednosti, které mohou být v rámci jednotné přijímací zkoušky v roce 2021/2022 ověřovány. Úpravou Specifikací nedošlo v žádné z oblastí k nárůstu a rozšíření požadavků. Revize tak přinesla redukci požadavků a zlepšila jejich konkretizaci.

Na základě úprav Specifikace požadavků pro matematiku bude součástí testového sešitu didaktického testu z matematiky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia nově přehled (pomůcka pro uchazeče) obsahující hodnoty druhých mocnin čísel 11–20přibližnou hodnotu čísla πvzorce pro rozklad kvadratických mnohočlenů na součin a vzorce pro obvod a obsah kruhu.

Specifikace požadavků platné pro školní rok 2021/2022 a přehled přijatých změn (včetně přehledu s vybranými vzorci a hodnotami) naleznete v sekci Specifikace požadavků.

V příštím týdnu se můžete těšit na článek, ve kterém shrneme možnosti přípravy na přijímací zkoušky, které vás nebo vaše děti čekají v dubnu tohoto roku.