Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak podat přihlášku na střední školu?

18. 02. 2022 - Martina Podškubková

Už za pár dní končí lhůta pro podání přihlášek na střední školy. Připravili jsme proto pro vás přehled, co vše je třeba do 1. března 2022 stihnout, aby podání přihlášky bylo v pořádku. Jednotné státní přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny maturitní obory, týká se to tedy i soukromých škol, státních odborných škol a gymnázií.

Přihlášky se podávají na dvě školy

Přihlášky na dvě vybrané školy poskytuje vaše základní škola a podávají se vždy přímo na vybrané školy, doručit je tam lze buď osobně, nebo poštou, dle termínů, které jsou zveřejněné na webu CERMAT a tyto informace by měly být zveřejněné i na webových stránkách středních škol. Pokud se jedná o školu, kde se konají i talentové zkoušky, jsou termíny pro odevzdání dřívější, protože talentové zkoušky se konaly v lednu.

Uchazeč podává tedy přihlášky na dvě školy, absolvuje dva termíny přijímacích zkoušek (PZ), viz náš předchozí článek, přičemž se mu započítává vždy lepší výsledek z obou předmětů. Pokud existuje objektivní důvod, proč se dítě nemůže dostavit na některý z dvou termínů PZ, může absolvovat PZ v náhradním termínu. Musí však tento důvod oficiálně doložit (např. lékařská zpráva).

Úprava Specifikací požadavků pro školní rok 2021/2022

CERMAT na svých stránkách také uvádí úpravu specifikace k přijímacím zkouškám pro tento školní rok. Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů ověřovaných jednotnou přijímací zkouškou je stanoven ve Specifikacích požadavků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národním pedagogickým institutem ČR, přizpůsobilo s ohledem na distanční způsob vzdělávání v loňském školním roce Specifikace požadavků pro školní rok 2021/2022. Úprava Specifikací navazuje na Metodické doporučení MŠMT pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022.

Upravené Specifikace vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a definují vědomosti a dovednosti, které mohou být v rámci jednotné přijímací zkoušky v roce 2021/2022 ověřovány. Úpravou Specifikací nedošlo v žádné z oblastí k nárůstu a rozšíření požadavků. Revize tak přinesla redukci požadavků a zlepšila jejich konkretizaci.

Na základě úprav Specifikace požadavků pro matematiku bude součástí testového sešitu didaktického testu z matematiky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia nově přehled (pomůcka pro uchazeče) obsahující hodnoty druhých mocnin čísel 11–20přibližnou hodnotu čísla πvzorce pro rozklad kvadratických mnohočlenů na součin a vzorce pro obvod a obsah kruhu.

Specifikace požadavků platné pro školní rok 2021/2022 a přehled přijatých změn (včetně přehledu s vybranými vzorci a hodnotami) naleznete v sekci Specifikace požadavků.

V příštím týdnu se můžete těšit na článek, ve kterém shrneme možnosti přípravy na přijímací zkoušky, které vás nebo vaše děti čekají v dubnu tohoto roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram