V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině přinášíme tipy na možnosti podpory školám, které nabízí různé organizace působící v oblasti vzdělávání.
Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti:

NPI Národní pedagogický institut ČR:

Kontakt: halka.smolova@npi.cz

Národni pedagogický institut (NPI) nabízí tyto možnosti, které se mohou hodit při příchodu nových dětí/žáků cizinců:
adaptační koordinátor – pro nově příchozí děti cizince lze čerpat finanční podporu na někoho (buď člena pedagogického sboru školy, nebo i na externího spolupracovníka), kdo se dítěti bude ve škole věnovat nad rámec běžné výuky a pomůže mu s adaptací na nové prostředí. Podoba podpory je flexibilní, záleží na potřebách školy a dítěte – může jít o jazykovou podporu, pomoc s orientací ve škole, zapojení do třídního kolektivu. Úvazek pro takového pracovníka je 50 hodin na dohodu o provedení práce, veškerou administrativu zařizuje NPI. Více najdete zde.
možnost bezplatného tlumočení a překladů – školy, PPP a SPC mají možnost bezplatného tlumočení pro komunikaci s rodiči i žáky, stejně jako překlad jakýchkoli materiálů (oficiálních dokumentů školy, dopisů rodičům, krátkých osobních vzkazů). Více najdete zde.
Pokud byste chtěli využít jednu z nabízených služeb nebo o nich zjistit více informací, kontaktujte prosím krajského koordinátora Michala Kryla na e-mailu michal.kryl@npi.cz nebo telefonu 775 869 773.

Pro školy vzdělávající ukrajinské, ruské a běloruské žáky nabízí NPI kromě jiného i překlady a tlumočnické služby zdarma.

Více na Portále podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.

META o.p.s. – poradenství pro školy META
META

Kontakt: proskoly@meta-ops.cz

Kontakty na regionální pracoviště a pro jednotlivé vzdělávací stupně: https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty

LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím

Kontakt: info@centrumlocika.czČlověk v tísni
Organizace Člověk v tísni připravila pro učitele všech stupňů škol materiály obsahové i metodické podpory k válečnému konfliktu na Ukrajině. Zároveň vypsala i krizové supervize pro učitele, zaměřené na práci s žáky v souvislosti s děním na Ukrajině.