Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2023/2024

28. 08. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Informace o přijímacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení - přehled volných míst je na konci článku k dispozici ke stažení.

Střední školy
Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2023 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané školy do 1. března 2023.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se koná pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou), a to ve 2 termínech. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.
Pro obory vzdělání s výučním listem se konají přijímací zkoušky v období od 22. dubna do 30. dubna 2023, nebo se zveřejňují výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Ke stažení: PŘEHLED STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře
Ředitel střední školy a konzervatoře vyhlásí nejpozději do 31. října 2022 první kolo přijímacího řízení, zveřejní kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.
Uchazeč si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybraného oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře do 30. listopadu 2022.
Talentové zkoušky na středních školách se konají v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023, v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2023 (jednotná zkouška se posléze pro tento obor vzdělání koná v dubnových termínech), a v konzervatořích od 15. ledna do 31. ledna 2023. Konkrétní dny určí ředitel školy.
Uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení, si může podat přihlášky do dalších kol přijímacích řízení s talentovou zkouškou (pokud budou vypsány) nebo si může podat přihlášku ke vzdělávání na střední škole. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 1. března 2023.

Doplňující informace o přijímacím řízení
Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) nebo ji můžete zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT. V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření. Základní škola potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce a vydává a eviduje zápisové lístky.
K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v denní formě vzdělávání je zaveden zápisový lístek. Zápisový lístek nepředkládá uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, nástavbového či zkráceného studia.

Další informace naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace o školách a o trhu práce naleznete na webu www.infoabsolvent.cz
Tento portál nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

Informace pro žáky s dočasnou ochranou:

...

Druhá a další kola přijímacího řízení

Školy zřizované hl. m. Prahou - přehled ve formátu PDF:

Školy zřizované hl. m. Prahou - přehled ve formátu Excel:

...

Školy zřizované dalšími zřizovateli - přehled ve formátu PDF:

Školy zřizované dalšími zřizovateli - přehled ve formátu Excel:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Komentáře

 1. věc: Dotaz na datum vyhlášení 2 kola přijímacího řízení - Praha

  Dobrý den,
  prosím, kdy bude zveřejněný seznam SŚ v Praze na 2.kolo
  1. datum - kdy?
  2. bude postupně doplňovaný a průběžně zveřejňovaný
  3. datum Kdy bude ukončen - konečný přehled všech SŚ - 2 kolo

  Předem děkuji Jan Wolf

  1. Dobrý den,
   seznam vyhlašovaných druhých a dalších kol přijímacího řízení bude operativně uveřejňován v tomto článku - výše v přehledových tabulkách (formát PDF a xlsx) - a to vždy, kdy obdržíme potřebné informace od škol. Není tedy stanoveno konkrétní datum a čas uveřejnění informací - toto se děje průběžně - v podstatě až do začátku školního roku 2023/2024.
   Hezký den.

 2. Moc děkujeme za info dceru nepřijali takže všechny vaše rady Di velice cením a věřím, že se zvládnr

 3. Děkuji za info dceru nepřijali takže všechny vaše rady ocemim velice si vážím podpory kterou mám po celou dobu dáváte a věřím že se zvládne,
  Omlouvám se za první napsané překlepy, ale jsem z toho dost ve stresu Kateřina

 4. Dobrý den,
  máme podat odvolání hned teď po zveřejnění výsledků, nebo čekat, až poštou přijde rozhodnutí o nepřijetí? A dokdy je třeba podat zápisový lístek na školu, kam byl syn přijat? (Je to do 3 dnů, nebo do 13.5.? Viděla jsem obě varianty.) Děkuju.

 5. Dobrý den,

  myslíte, že by šlo u odkazu na soubory uvádět i datum aktualizace? I tak je to dost nepřehledné a tato informace by nám dost pomohla určit, zda si máme celý seznam znova stáhnout/číst. Proč jsou vlastně ty seznamy dva, když by šlo soukromé školy označit jinou barvou? A proč je tam seznam všech škol i těch, které další kolo nevypisují? Přehlednosti by neuškodilo, kdyby tam byly jen školy, kde je volné místo, ne? Koho zajímá škola, kde není volné místo? Bojuji s tímto problémem už po druhé a dost mne to vysiluje. Letos je to teda horší než loni - ten způsob zveřejnění.
  Děkuji

  1. Dobrý den, redaktoři budou aktualizovat článek operativně a datum této aktualizace je vidět ihned pod úvodní fotografií a nadpisem.

 6. Dobrý den,
  je někde k dispozici podobný seznam pro učňovské obory v Praze?
  Moc děkuji!

 7. Seznam škol pro druhé kolo přijímaček je zatím velmi chudý asi 4 skoly .nejsem optimista .navíc mne rozhodla OABubenec Krupkovo nám jejímž zřizovatelem jeMHMP. Ta pro jistotu aby se do druhého kola nepřihlásili moc uchazečů zvolila uzávěrku přihlášek již 2.5. 2023 do 12 hodin.Tedy v dobe kdy většina deti ještě nemá vysledky 1.kola Adolfa ze druhé kolo nebude třeba.Škola se vymlouva ze termín odsouhlasil odbor školství magistrátu .ten tvrdí ze to není pravda potřebuje tohle ještě nějaký komentář .?

 8. Dobrý den, informace které uvádíte nejsou pravdivé!! Volala jsem na školu Bubeneč a žádné druhé kolo nemají!!! Můžete mne informovat, kde se koná 2.kolo??? Střednich škol?? Děkuji Grundzova

  1. Ano druhé kolo již nemají uzávěrka přihlášek byla na OABubenec Krupkovo nam již 2.5.2023 ve 12hodin a vysledky tohoto kola ukončí 10.5.2023.vše je na webu skoly . Vymlouvají se na to ze je Min školství zařadilo do sítě škol pozdě tak nestihli 1. Kolo . přihlášky údajně přijímali od 24.4.2023 do 2.5. Je to cele velmi podivné .Odbor školství MHMP tvrdí ze škole písemné doporučil uzávěrku přihlášek až 4.5. Po té co budou známy vysledky 1.kola ale škola to nerespektovala zřejmě z obavy velkého náporu uchazečů a s tím spojeného množství práce .

 9. Kam s dítětem s vyznamenáním, když na 2 umělecké školy s talentovou zk. Uspěla, nepřijata z kapacitních důvodů, dvě střední školy cermat opět pod čarou. Odvolání podáno, ale ze škol mi volali, že bez šance, ať to ani nepodáváme, že s tím mají jen agendu…. 2. Kola v Praze? Nejsou!!! Mám jí tedy nechat doma? Jak se tohle řeší? Bude jen se základní školou?

  1. Dobrý den, řešíme úplně stejný problém. Syn měl také vyznamenání ve všech ročnících. Testy od Cermatu nenapsal vůbec špatně, ale stejně skončil čarou. Když jsme byli podat přihlášku na jedné škole, které vypsalo druhý termín, čekali jsme ve frontě. Kam všechny ty děti půjdou?!!! Jsem z toho v nervu.

 10. Syn a od první třídy samé jedničky do teď, nyní neuspěl na průmce a ani na OA v Příbrami. Proč je tam málo místa? Proč nenavýšíte kapacitu ? Proč neuděláte třídu navíc, uživily by se dvě třídy navíc.
  Dřív ve třídě bylo 38 dětí a byla na to učitelka sama. Nyní je jich 28 a dvě asistentky a nejde to!!!
  Navyšte třídy!! Vědělo se, že jde silný ročník!

  1. Dcera také vyznamenání až do 9 třídy...tady nejde o výsledky detí, ale o selhání politiků a systému...tohle si necháme líbit...za co tam berou peníze? vždyt přeci každá země by chtěla vzdělané lidi..tady se na školu nedostanou ti chytřejší přotože ti se 4 se kolikrát dostali na jinou státní střední školu...co to tady je proboha za systém vzdělávání a kdo to tady a proč podporuje. Viz Cermat jen byznys

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram