Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hlavní město Praha a Univerzita Karlova spojily síly a rozšiřují svou spolupráci v oblasti vzdělávání

25. 04. 2022 - Martina Podškubková

Český vzdělávací systém prochází velkou zatěžkávací zkouškou. Nejdříve adaptace na pandemii koronaviru, v současnosti pak příchod tisíců uprchlíků z Ukrajiny. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) a Univerzita Karlova dlouhodobě rozvíjejí vzájemnou koncepční a koordinovanou spolupráci v oblastech vědy, vzdělávání a kultury. V současném kontextu příchodu tisíců občanů Ukrajiny na území ČR proto spojily nejstarší česká univerzita a hlavního město Praha své síly za účelem pomoci českému vzdělávacímu systému. Studenti univerzity se zapojili do výuky češtiny, plánuje se učebnice pro studenty druhého stupně ZŠ, Filosofická fakulta také metodicky vzdělává učitele češtiny jako cizího jazyka.

Obě zmíněné instituce dlouhodobě spolupracují na platformě společně založené kulturně-vědecké instituce Kampus Hybernská, zú. Získané zkušenosti z minulých let jim umožnily velmi rychle reagovat na nově vzniklou situaci v souvislosti s příchodem občanů Ukrajiny a jejich dětí a rozšířit spolupráci i mimo Kampus Hybernská. Spolupráce v současné chvíli probíhá na třech klíčových oblastech, v budoucnu se přidají další.

Průsečíky spolupráce jsou:

  • Jazykové vzdělávání občanů Ukrajiny nejen z řad akademických pracovníků.
  • Profesionální příprava lektorů češtiny jako cizího jazyka, kterých je obecně významný nedostatek.
  • Vypracování metodiky pro střední školy a základní školy s cílem nabídnout odborné nástroje pro zvládání nárůstu ukrajinských žáků a studentů v českých školách.

"Univerzita Karlova se od prvního dne války na Ukrajině snaží podat pomocnou ruku všude, kde je to efektivní. Jsem moc ráda, že jsme s MHMP našly oblasti, kde je naše spolupráce opravdovou pomocí na tom správném místě,” říká ke spolupráci rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Dne 14. dubna 2022 zahájil Kampus Hybernská, ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Centrem pro transfer technologií UK, pravidelné kurzy českého jazyka jako jazyka cizího. Primární cílovou skupinou kurzů a souvisejících aktivit, jakými jsou například vědecké debaty, odborné konzultace či materiální pomoc nebo hlídání dětí, jsou ukrajinští akademičtí pracovníci a jejich rodinní příslušníci. Snaha využít potenciál spolupráce MHMP a UK vedla k propojení a koordinaci aktivit s významnými ústavy univerzity a subjekty, které jsou zřizovány MHMP (střední školy).

Například Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK spolupracuje se skupinou dobrovolníků z řad dostatečně odborně připravených studentů FF UK, kteří lektorují hodiny češtiny jako druhého jazyka na středních a základních školách v Praze a okolí, kde pořádají skupinové kurzy češtiny jako druhého jazyka pro žáky všech věkových úrovní (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy). Tento ústav má akreditovaný kurz Vyučování češtiny jako druhého jazyka a za poslední dva roky se může pyšnit 75 absolventy a nespočtem studentských praxí v dané oblasti.

Plánuje se také vydání nové učebnice češtiny jako druhého jazyka

Ústav zároveň na červen plánuje vydání ojedinělé a potřebné učebnice češtiny jako druhého jazyka pro 2. stupeň základních škol. Důležitou úlohu univerzity podtrhávají aktivity Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP). ÚJOP několik desítek let nabízí vzdělávací činnost v rámci programů celoživotního vzdělávání, kde se především soustředí na přípravné programy ke studiu na českých vysokých školách v češtině a v angličtině a nabízí v současné době tolik potřebné jazykové kurzy češtiny jako cizího jazyka. Ústav také metodicky vzdělává učitele češtiny jako cizího, resp. druhého jazyka, což má podpořit MŠMT s cílem navýšit počet kvalifikovaných lektorů. Na poli češtiny jako nemateřského jazyka se tedy velmi kvalitní činnost obou výše uvedených ústavů rozvíjí do širokého spektra aktuálně nezbytných aktivit.

"Jak koronavirová pandemie, tak válka na Ukrajině ukázaly, že má smysl spojovat zástupce odborné komunity s reprezentanty univerzit, základních a středních škol, městských zastupitelstev i neziskových organizací s cílem vytvářet dostatečně hustou infrastrukturu podpory a pomoci. Velmi mě těší, že formy spolupráce ověřené od roku 2017 na bázi Kampusu Hybernská nám umožňují rychle reagovat i v oblasti podpory vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, v němž FF UK buduje dlouhodobě svou expertízu, připravuje absolventy a vzdělává učitele z praxe," uvedla Eva Lehečková, děkanka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Aktivity Univerzity Karlovy, jako držitelky cenného know-how, a hlavního města Prahy, jako zřizovatele středních škol, a ve spolupráci s pražskými městskými částmi, které zřizují školy základní, konečně směřují k vytvoření praktické metodiky pro řešení stávajících náročných situací ve vzdělávacím procesu na našich školách.

Předsedkyně Výboru pro školství Mariana Čapková dodává: "Pražské školství stojí před zcela bezprecedentní výzvou. Týká se kapacit všech stupňů vzdělávání, které byly již před tím napjaté. Nechybí však jen kapacity, ale také praktický návod na to, jak v tak krátkém čase začlenit do školství tolik nových dětí a studentů s odlišným mateřským jazykem, ale také s válečnými zkušenostmi, které si jen stěží dokážeme představit. Proto je dobrá příprava a podpora pedagogů naprosto klíčová. Zapojení všech úrovní vzdělávání a široké škály praktických zkušeností přinese velmi kvalitní podklady, které pomohou pražským školám i dětem a rodinám z Ukrajiny situaci zvládnout."

Fotografie od uživatele Abby Chung ze služby Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram