Koncem června se v karlínském Hudebním divadle konala premiéra muzikálu O ztraceném slabikáři, za kterým stojí děti převážně z pražské Základní školy Vratislavova společně se zpěvačkou, sbormistryní a pedagožkou Evou Kleinovou. Na premiéře tohoto dětského muzikálu se na jevišti sešlo 165 dětí jak z této základní školy, tak z Pěveckého sboru Vratislavka. Projekt podpořil také pražský magistrát.

„Málokdy se podaří spojit výraz těla, práci s dechem a radost z hudby a tvoření s přirozenou podporou rozvoje řečových dovedností tak, aby z toho vzniklo zábavné a profesionální představení. Je vidět, že zapojení dětí do celého procesu bylo na prvním místě. Představení je tak nejen podívanou, ale také živou tvůrčí dílnou přímo na jevišti. Čiší z ní hravost, energie a nadšení, a to je něco, co je zejména nyní v době po covidových omezeních skutečnou oslavou umělecké tvořivosti,“ uvedla pražská zastupitelka a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva Hlavního města Prahy Mariana Čapková.

Téma muzikálu vzešlo z potřeby navrátit dětem správnou mluvu, rozvinout je pohybově a hlasově. Autorem textu písní je spisovatel Jiří Žáček, hudbu složil student konzervatoře a mladý hudební skladatel Richard Mašata. V příběhu se malému chlapečkovi ztratí všechna písmenka ze slabikáře a dokonce ztratil i řeč. A děti mu je společnými silami pomáhají najít. Děti se také podílely na tvorbě kulis a kostýmů.

Tento edukační školní muzikál disponuje metodickým materiálem pro pedagogy a umožňuje tak ztvárnit hudební pohádkový příběh ztracených písmen dětem kterékoliv české školy. V průběhu hodinového, hudebně – dramatického představení, děti provedou diváky mnoha jevištními obrazy (továrnou na výrobu písmen, potkají loupežníky, rapující opičky, slona nebo cirkusové akrobaty), ve kterých zazní zhudebněné básně Jiřího Žáčka. S jeho poezií se děti setkávají od ranného věku, je začleňována do školních slabikářů, po mnoho generací je abeceda vyučována právě s jeho básničkami. Lehkost, rytmičnost a humor byly inspirací k jejich zhudebnění Richardem Mašatou a zakomponování do muzikálově-divadelního projektu popovou zpěvačkou a hlasovou pedagožkou Evou Kleinovou.

Melodický rozměr a výrazné rytmické propojení textu s hudební složkou přináší dětem snadnější ukotvení nauky písmen abecedy. Touto zábavnou a nenásilnou formou dětem muzikál přibližuje správnou výslovnost českých hlásek, slabik, slov, která je v předškolním a ranně školním věku u dětí často zanedbaná. Citlivé a dětem přístupné hudební zpracování básní hravě pracujících s dílčími písmeny abecedy vzbuzuje větší zájem o učení, přispívá k vyváženému rozvoji dětského vnímání, k podpoře psychomotorického vývoje dětí. Díky radosti z hudby si děti hledají cestu ke vhodným formám dechu a pohybu, ke správné artikulaci. Podstatným přínosem je i posílení hlasové a umělecké činnosti dětí, obohacení jejich repertoáru českými texty a písněmi.

Autoři fotografií: Jaroslav Klein a Míra Lédl