Ve většině škol v České republice už nemusí děti ani učitelé při výuce ve svých třídách nosit ochranu dýchacích cest. Novinka platí v jedenácti krajích s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje. Vláda to schválila na posledním jednání v pondělí 7. června. Kabinet také odsouhlasil, že roušky nemusí nosit ani všechny předškolní děti. Doposud tuto výjimku měly všechny děti do dvou let věku. I nadále ale musí děti nasadit roušky, pokud se pohybují ve společných prostorách školy a o přestávkách.

Roušky mohou sundat při zkouškách také vysokoškoláci a maturanti, pokud se dodrží dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými osobami.

Na zrušení povinnosti nosit roušky nebo respirátory apelovali také zástupci pražského magistrátu, který v pondělí 7. června odeslal ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a na vědomí ministru školství Robertu Plagovi dopis s apelem na zrušení povinnosti žáků mít zakryté dýchací cesty při výuce ve školách. Tímto vysloveným nesouhlasem se Praha připojila ke Svazu měst a obcí ČR, který dne 25. května 2021 požádal ministerstvo zdravotnictví o přehodnocení tohoto pravidla.

„Současné stoupající teploty a počátek léta pro žáky našich škol znamená ještě vyšší diskomfort při dlouhodobém nošení ochranných pomůcek, než v předchozích chladnějších týdnech a měsících. V Praze dbáme prioritně na bezpečnost prostředí v našich školách a jsme i krajem, kde se významně rozšířilo používání přesnějších PCR testů při testování žáků. Jsme připraveni s Vaší pomocí i od září dohodnout kapacity pražských laboratoří tak, abychom při nástupu žáků do nového školního roku byli schopni spustit skutečně plošné testování PCR metodou,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Od 12. dubna do 7. června 2021 bylo na území hlavního města provedeno celkem 794 562 testů u žáků základních a středních škol a 152 273 testů u zaměstnanců škol. Z toho bylo konfirmováno metodou PCR pouze 98 pozitivních nálezů, tedy pouhé 0,01 procento ze všech odebraných vzorků.

Od povinnosti mít zakrytá ústa byly doposud osvobozeny děti v mateřských školách, které nemusely nosit roušky, ani respirátory. Žáci na základních školách museli mít ústa zakrytá alespoň chirurgickou rouškou, a to po celou dobu své přítomnosti ve škole. Výjimku měli pouze při hodinách tělocviku a zpěvu. Na nižších stupních víceletých škol postačovaly také chirurgické roušky, na vyšších stupních bylo nutné mít respirátor. Vysoké a vyšší odborné školy měly povinnost ochrany úst respirátorem.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021

Fotografie od uživatele Andrea Piacquadio ze služby Pexels