Děti mají dnes mobilní telefony, vlastní tablet nebo notebook už od prvních tříd základních škol. Většina z nich na nich hraje buď hry nebo ve starším věku tráví čas na sociálních sítích. Jak by se ale dala tato zařízení efektivně a inovativně využít ve výuce? Nad touto otázkou se budou zamýšlet účastníci hackatonu Smartphone: Škola v kapse od 9. do 10. listopadu 2021. Přihlaste se do této výzvy a podílejte se na řešení, prototypu či hotovém produktu pro inovativní využití chytrých telefonů ve škole, které bude realistické, snadno implementovatelné a inkluzivní.

Přihlášky mohou zájemci podávat až do 27. října zde. Účastnit se může kdokoli starší 15 let. Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak týmy. Znalost programování a IT sice není podmínkou, ale může se vám hodit. V týmu by měl být alespoň jeden pracovník ze školství nebo člověk obecně aktivní v oblasti vzdělávání nebo veřejné správy s dobrými nápady. Vítáni jsou samozřejmě i lidé i z ostatních oborů, například z managementu, řízení projektů, marketéři a další.

V pondělí 1. listopadu přihlášené čeká první online setkání s cílem se seznámit a začít tvořit týmy. V týdnu před DigiEduHackem se konají zajímavé workshopy, webináře a akce pro soutěžící.  Program samotného DigiEduHacku začne 9. listopadu a skončí 10. listopadu večer.

Na konci DigiEduHacku budou návrhy účastníků hodnoceny odbornou porotou složenou se zástupců veřejného, neziskového i soukromého sektoru. Pro ta nejlepší řešení jsou připraveny štědré ceny od partnerů hackatonu, a to včetně peněžité podpory ve výši 50 tisíc korun pro vítěze. Vítěz hackathonu má dále možnost soutěžit o titul globálního vítěze na mezinárodní úrovni. Porotci budou moci kromě výběru vítěze dávat své vlastní ceny v podobě například mentoringu nebo akceleračního programu pro zúčastněné týmy.