Ve čtvrtek 24. února od 14 do 16 hodin se můžete těšit na další z pravidelných setkání, která organizuje SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) a EDUin. Na tomto kulatém stolu budou hlavním tématem panelistů dopady pandemie na vzdělávání v Česku.

Jaké dopady má už téměř dva roky trvající pandemie koronaviru na duševní zdraví našich dětí? Jak dětem pomoci překonat náročné období a posilovat jejich odolnost pro celý život? Jak ve školách podporovat wellbeing? A jak cílit vzdělávání na kompetence pro budoucí život?

Nejrn na tyto otázky se pokusí najít odpovědi následující panelisté:

Bořivoj Brdlička / Jednota školských informatiků
Michal Černý / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tomáš Jedlička / Waldorfská škola Brno
Helena Juklová / Linka důvěry Dětského krizového centra
Klára Laurenčíková / MInisterstvo zdravotnictví ČR, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)
Ondřej Nováček / Česká středoškolská unie

Akci bude moderovat Petra Keprtová / JOB.

Událost můžete sledovat na facebookových stránkách.