Se zvyšujícím se počtem nakažených koronavirem do karantén spadá čím dál tím vice dětí a třídních kolektivů. Za 43. týden tohoto roku se sice počet pražských dětí v karanténách zmenšil, protože děti měly podzimní prázdniny, které spousta škol prodloužila na celý týden. Přesto byla karanténa nařízena 4 264 žákům a 69 pedagogům, jak vyplývá z údajů, které pravidelně zveřejňuje Hygienická stanice hlavního města Prahy. Česká školní inspekce proto vytvořila pro školy doporučení ve formě Desatera pro efektivní distanční výuku v době karantény.

Photo by cottonbro from Pexels