Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Cermat zpřístupnil ředitelům škol výsledky jednotných přijímacích zkoušek

29. 04. 2022 - Martina Podškubková

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) školám předalo výsledky uchazečů o vzdělávání ve středních školách, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v řádných termínech ve dnech 12. a 13. dubna v případě čtyřletých oborů vzdělávání a nástaveb a 19. a 20. dubna 2022 v případě víceletých gymnázií.

Před zpřístupněním výsledků školám prošlo zadání didaktických testů odbornou kontrolou validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci expertního posouzení tyto komise konstatovaly, že všechny testy i jednotlivé úlohy, ze kterých se testy skládají, jsou formulačně i konstrukčně v pořádku.

K 1. březnu 2022 se přihlásilo k jednotné přijímací zkoušce více než 103 tis. uchazečů. V souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků na území České republiky se k jednotné přijímací zkoušce v souladu se zákonem LEX Ukrajina dodatečně přihlásilo dalších 1281 uchazečů.

Každému uchazeči, který konal testy ve dvou termínech, se započítával lepší dosažený výsledek z matematiky a lepší dosažený výsledek z českého jazyka (výjimkou jsou uchazeči, kteří nekonali zkoušku z českého jazyka na základě § 20 odst. 4 školského zákona a kterým byl započítán pouze lepší výsledek z matematiky).

Uvedené výsledky jsou vyjádřeny pomocí průměrného procentního skóru, tzn. podílu průměrně dosaženého počtu bodů z maximálního bodového zisku vyjádřeného v %. Do výsledků nejsou zahrnuty výsledky uchazečů dle zákona LEX Ukrajina, které jsou pro přehlednost uvedeny v samostatné části tiskové zprávy. Pro porovnání jsou u letošních údajů uvedeny také procentní skóry dosažené uchazeči v roce 2019, kdy se jednotná přijímací zkouška konala ve stejném modelu jako v letošním školním roce.

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

V rámci čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia bylo ke zkoušce přihlášeno celkem 79,6 tis. uchazečů. Didaktické testy konalo v prvním i druhém řádném termínu 98 % všech přihlášených žáků. Uchazeči v testech dosáhli průměrného procentního skóru 55,7 % z českého jazyka a 45,5 % z matematiky (v roce 2019 uchazeči získali průměrně 59,1 % bodů z češtiny a 43,1 % bodů z matematiky).

V rámci čtyřletých oborů vzdělání dosáhli nejlepších výsledků uchazeči hlásící se na čtyřletá gymnázia, kteří získali průměrný procentní skór 71,8 % bodů z českého jazyka (v roce 2019 74,9 %) a 63,8 % bodů z matematiky (v roce 2019 59,7 %).

Uchazeči o obory středních odborných škol získali u zkoušky z českého jazyka v průměru 55,4 % bodů (v roce 2019 58,6 %) a 45,2 % bodů u zkoušky z matematiky (v roce 2019 42,3 %).

Uchazeči hlásící se do oborů středních odborných učilišť získali z českého jazyka v průměru procentní skór 45,0 % (v roce 2019 48,8 %), z matematiky pak 35,7 % (v roce 2019 34,4 %). V rámci přijímacích zkoušek na obory nástavbového studia uchazeči dosáhli v průměru 36,6 %bodů z českého jazyka (v roce 2019 37,8 %) a 22,2 % bodů z matematiky (v roce 2019 19,3 %).

Šestiletá gymnázia

Do oborů šestiletých gymnázií se v letošním roce přihlásilo celkem 5,7 tis. uchazečů. V obou termínech se ke zkouškám dostavilo 97 % z nich. U zkoušky z českého jazyka dosáhli průměrného procentního skóru 59,1 % (v roce 2019 56,8 %) a u zkoušky z matematiky 53,7 % (v roce 2019 48,4 %).

Osmiletá gymnázia

Na osmiletá gymnázia se v letošním roce přihlásilo téměř 18 tis. uchazečů. Jak v prvním, tak v druhém termínu se ke zkoušce dostavilo 97 % všech přihlášených. U zkoušky z českého jazyka uchazeči dosáhli průměrného procentního skóru 54,0 % (v roce 2019 52,6 %), u zkoušky z matematiky pak 44,9 % (v roce 2019 41,2 %).

Výsledky uchazečů dle zákona LEX Ukrajina

Výsledky těchto uchazečů je nutné posuzovat s vědomím jejich řádově odlišného počtu v porovnání s celkovým počtem žáků konajících jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeči hlásící se do čtyřletých oborů a nástaveb (1 190 konajících uchazečů) dosáhli u zkoušky z matematiky průměrného procentního skóru 36,6 %. Uchazeči o osmiletá gymnázia (celkem 17 konajících uchazečů) získali procentní skór v rozmezí 12–92 %, uchazeči hlásící se na šestiletá gymnázia (4 konající uchazeči) pak dosáhli skóru od 20 do 78 %.

V případě čtyřletých oborů se ke zkoušce dostavilo 93 % přihlášených uchazečů. K jednotné přijímací zkoušce do víceletých gymnázií se s výjimkou jednoho uchazeče dostavili všichni přihlášení.

Náhradní termín

Uchazeči, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast omluvili do tří dnů řediteli školy, budou moci konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu ve dnech 10. a 11. května 2022.

V prvním náhradním termínu bude moci jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka pro čtyřleté obory vzdělání konat 687 uchazečů, z matematiky pak 741 uchazečů. K druhému náhradnímu termínu z českého jazyka je přihlášeno 519 uchazečů, zatímco zkoušku z matematiky bude moci konat 528 uchazečů.

Z prvního řádného termínu pro šestileté obory se omluvilo 75 uchazečů, ze druhého termínu pak 77 uchazečů. V případě osmiletých gymnázií bude moci v prvním náhradním termínu konat zkoušku 242 uchazečů, zatímco druhého náhradního termínu se bude moci zúčastnit 197 uchazečů.

Výsledky z náhradních termínů budou předány školám 18. května 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram