Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Analýza přihlášek na střední školy od studentů mimo základní školy pro školní rok 2024/25

12. 06. 2024 - Šimon Hauser

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nedávno zveřejnilo detailní analýzu týkající se přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25. Zvláštní pozornost byla věnována uchazečům, kteří se hlásili na střední školy, ale nepřicházeli přímo ze základních škol. Tato skupina zahrnuje studenty již zapsané na jiných středních školách, a to zejména z prvních a třetích ročníků.

Přehled přihlášek

Analýza ukazuje, že 18 % z celkového počtu uchazečů o střední školy tvoří studenti, kteří již studují na jiné střední škole. To znamená, že necelá pětina přihlášek pochází od žáků, kteří se rozhodli změnit svou školu nebo obor. Naopak, převážná většina uchazečů (přes 82 %) se hlásí ze základních škol.

První a třetí ročníky na středních školách

Podrobnější pohled na data odhaluje, že z uchazečů, kteří se hlásili na střední školy, aniž by přicházeli ze základních škol, byla zhruba třetina žáků z prvních ročníků SŠ. Tento trend byl nejvýraznější v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, kde podíl těchto uchazečů dosáhl až 38 %. Druhou významnou skupinou mezi těmito uchazeči byli studenti třetích ročníků středních škol, kteří tvořili v průměru 28 % všech uchazečů napříč Českou republikou.

Přihlášky od žáků gymnázií a lyceí

Zajímavé je také rozložení přihlášek mezi žáky čtyřletých gymnázií. Tato skupina podala v 1. kole nejvíce přihlášek na jiné maturitní obory než jsou gymnázia nebo lycea, přičemž výrazná část přihlášek směřovala dokonce na obory s výučním listem. Přestože 148 žáků gymnázií se rozhodlo znovu podat přihlášku na střední školy do prvního ročníku, jde v celkovém kontextu o poměrně malý počet. Z lyceí se na jiné střední školy hlásilo 82 žáků, zatímco z ostatních maturitních oborů podalo přihlášky 2 039 žáků a z oborů s výučním listem se znovu na střední školy hlásilo 10 440 žáků.

Shrnutí a další kroky

Analýza přináší cenný pohled na dynamiku přihlášek na střední školy v České republice. Ukazuje nejen to, že žáci často mění své vzdělávací cesty, ale také odhaluje regionální a oborové rozdíly v preferencích uchazečů. Další podrobnosti o přihláškách, včetně údajů za 2. kolo přijímacího řízení, jsou dostupné na webu "Vzdělávání v datech".

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram