Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktualizace Standardu studia pro asistenty pedagoga

19. 06. 2024 - Michaela Kratochvílová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) aktualizovalo a zveřejnilo nový Standard studia pedagogiky pro asistenty pedagoga. Na rozdíl od předchozí verze z roku 2005 je koncipován na základě výsledků učení, které by měli absolventi dosáhnout. Obsahuje rovněž aktualizované kurikulum, které poskytuje znalosti a dovednosti s přímým vztahem k praxi účastníků, včetně témat sebereflexe, základů psychohygieny a prevence vyhoření. Nově umožňuje zájemcům i vzdělávání kombinovanou formou.

Asistenti pedagoga mohou své vzdělání získat prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to studiem pedagogiky určeným zejména pro zájemce s minimálně středoškolským vzděláním s maturitou, nebo studiem pro asistenty pedagoga, kteří se věnují přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích, určeným pro zájemce s minimálně základním vzděláním. Název studia jasně definuje charakter činností, které mohou absolventi vykonávat ve školách a školských zařízeních.

Novela zákona o pedagogických pracovnících, platná od září loňského roku, rozdělila obě studia podle charakteru vykonávané činnosti absolventů transparentněji. MŠMT reagovalo na tuto změnu úpravou standardu, který byl původně vytvořen společně pro pozice asistenta pedagoga, vychovatele a pedagoga volného času, přičemž každá pozice měla pouze jeden odlišný modul. Tento přístup postrádal větší zaměření na danou činnost a obsahoval neaktuální témata. MŠMT proto aktualizovalo standard studia tak, aby reflektoval současné potřeby českého školství.

Nový standard je postaven na výsledcích učení, zahrnuje učivo více související s praxí a obsahuje témata jako sebereflexe, základy psychohygieny a prevence vyhoření. Novým klíčovým prvkem je zařazení praxe v minimálním rozsahu 40 vyučovacích hodin, čímž se celkový rozsah studia zvýší z 80 na 120 vyučovacích hodin. Současně bude umožněno vzdělávání kombinovanou formou a absolventi budou moci flexibilně odevzdat závěrečnou práci ve formě zpracovaného portfolia či reflektované kazuistiky s ukázkou konkrétních příkladů.

Pozice asistenta pedagoga je regulovaným povoláním a jeho zřízení je klíčovým předpokladem pro realizaci společného vzdělávání. Působení druhého pedagogického pracovníka ve třídě nebo skupině je často nezbytné pro zajištění kvalitního vzdělávání v podporujícím prostředí.

Inovace Standardu studia pedagogiky pro asistenty pedagoga reflektuje také podněty školské veřejnosti, ředitelů škol a České školní inspekce, které upozorňovaly na dosavadní nedostatečnost přípravy asistentů pedagoga, zejména v oblasti praktické přípravy. Tato aktualizace má za cíl zajistit, aby absolventi byli lépe připraveni na své pedagogické působení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram